Indien i siffror

Indien i siffror

Sverige och Indien är två länder med mycket olika kulturer, historia och utvecklingsnivåer. Medan Sverige är ett relativt litet land med en hög utvecklingsnivå, är Indien ett av världens största länder med en snabbt växande ekonomi. Här är några intressanta jämförelser mellan de två länderna och för dig som gillar sifor kommer mycket mer längre ned i artikeln:

Befolkning

Sverige har en befolkning på ca 10 miljoner människor medan Indien har en befolkning på över 1,3 miljarder människor. Det betyder att det är nästan 130 gånger fler människor i Indien jämfört med Sverige. Det är en enorm skillnad i storlek och påverkar många aspekter av livet i de två länderna.

Landyta

Sverige har en landyta på ca 450 000 kvadratkilometer, medan Indien har en landyta på över 3,2 miljoner kvadratkilometer. Det betyder att Indien är över sju gånger större än Sverige.

Invånare per kvadratkilometer

På grund av skillnaderna i befolkning och landyta har Sverige en befolkningstäthet på ca 24 personer per kvadratkilometer, medan Indien har en befolkningstäthet på ca 416 personer per kvadratkilometer. Det är nästan 20 gånger fler människor per kvadratkilometer i Indien jämfört med Sverige.

Befolkningstillväxt

Både Sverige och Indien har en ökande befolkning, men Sverige har en lägre befolkningstillväxt än Indien. Sverige har en befolkningstillväxt på ca 0,7 procent per år, medan Indien har en befolkningstillväxt på ca 1,1 procent per år.

Spädbarnsdödlighet

Sverige har en mycket låg spädbarnsdödlighet på ca 2,1 per 1000 födslar, medan Indien har en högre spädbarnsdödlighet på ca 23,6 per 1000 födslar. Det betyder att det är över tio gånger fler spädbarn som dör i Indien jämfört med Sverige.

Medellivslängd

Medellivslängden i Sverige är ca 83 år, medan medellivslängden i Indien är ca 69 år. Det betyder att människor i Sverige i genomsnitt lever längre än människor i Indien.

Könsfördelning

Könsfördelningen i båda länderna är ganska jämn, men det finns fortfarande skillnader. I Sverige finns det något fler kvinnor än män, medan i Indien är det tvärtom - det finns fler män än kvinnor. Detta beror främst på kulturella faktorer, inklusive preferens för söner och bristande möjligheter till utbildning och arbete för kvinnor.

Läskunnighet

I Sverige är läskunnigheten mycket hög, med 100% av befolkningen som kan läsa och skriva. I Indien är läskunnigheten dock inte lika hög, med 93% av befolkningen som kan läsa och skriva efter att ha fyllt 15 år. Det är dock en förbättring jämfört med tidigare år, när siffran låg på bara 52% år 1991.

Ekonomi

När det gäller ekonomi är Sverige ett rikt land med hög levnadsstandard och en BNP på $538,1 miljarder (2020). Indien har en BNP på $2,9 biljoner (2020), vilket är mycket högre än tidigare år men fortfarande lägre än många andra länder med liknande befolkningsstorlek. BNP per capita är också lägre i Indien, medan Sverige har en högre inkomst per person.

I Sverige är ekonomin diversifierad, med stora sektorer som tjänster, industri och jordbruk. I Indien är jordbruket fortfarande en viktig del av ekonomin, men landet har också sett en snabb tillväxt inom tjänstesektorn och en ökande roll för industrin. Inflationen är också högre i Indien än i Sverige.

Infrastruktur

Sverige har en väl utvecklad infrastruktur, med ett utbyggt nätverk av vägar, järnvägar och flygplatser. Internetanvändningen och mobiltäckningen är också hög. I Indien är infrastrukturen fortfarande under utveckling och mobiltäckningen är inte lika hög som i Sverige. Även om landet har en av de största järnvägarna i världen, är det fortfarande brister i transportinfrastrukturen.

Militärmakt

När det gäller militär, har Sverige en mindre militär än Indien, men den har fortfarande en hög andel av BNP jämfört med Indien. 

Sammanfattningsvis finns det många skillnader mellan Sverige och Indien när det gäller befolkningsmängd, ekonomi, infrastruktur och sociala faktorer som utbildning och hälsa. Båda länderna har dock sina unika fördelar och utmaningar och det är viktigt att förstå och uppskatta skillnaderna mellan kulturerna och länderna.

Mer siffror än nästan någon behöver

Uppgift Sverige Indien
Befolkningsmängd 10,4 miljoner (2021) 1,39 miljarder (2021)
Landyta 450 295 km² 3 287 263 km²
Invånare/km² 23 invånare/km² 423 invånare/km²
Befolkningstillväxt 0,5 % (2021) 0,9 % (2021)
Spädbarnsdödlighet 2,3 dödsfall per 1000 födslar (2021) 20,9 dödsfall per 1000 födslar (2021)
Medellivslängd Total 83 år (2021) 69 år (2021)
Medellivslängd M 81 år (2021) 67 år (2021)
Medellivslängd K 85 år (2021) 71 år (2021)
Könsfördelning 50,3 % kvinnor, 49,7 % män (2021) 48,5 % kvinnor, 51,5 % män (2021)
Läskunnighet 7år/15 år 100 % (2021) 77 %/96 % (2021)
Läskunnighet M (från 7 år och uppåt) 100 % (2021) 84 % (2021)
Läskunnighet K (från 7 år och uppåt) 100 % (2021) 70 % (2021)
Industritillväxt 3,5% (2019) 2,3% (2019)
Elkonsumtion (kWh) 1,4 biljoner kWh (2019) 149,3 miljarder kWh (2019)
Export 322,8 miljarder USD (2020) 1,5 biljoner SEK (2020)
Import 447,4 miljarder USD (2020) 1,4 biljoner SEK (2020)
Telefonlinjer 117,3 miljoner (2019) 4,7 miljoner (2019)
Mobiltelefoner 1,16 miljarder (2019) 12,6 miljoner (2019)
TV-apparater 197 miljoner (2019) 5,2 miljoner (2019)
Internetanvändare 624 miljoner (2020) 10,6 miljoner (2020)
Järnväg 68 525 km (2019) 11 633 km (2019)
Vägar 6,6 miljoner km (2018) 572 900 km (2018)
Flygplatser 346 (2013) 279 (2013)
Hamnar Mumbai, Chennai, Kolkata, Cochin, Kandla, Nhava Sheva, Visakhapatnam (2021) Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Malmö (2021)

Källa: Fakta i tabellen har hämtats från Källa CIA - The World Factbook (Central Intelligence Agency) och SCB.

Obs! Uppgifterna ovan är enbart uppskattade. Senaste kompletta folkräkningen i Indien var 2011 och sedan dess har mycket hänt i landet. 

* Enligt folkräkningen 2011/2012