Jordbruk & djurhållning

Jordbruket i Indien är en viktig del av landets ekonomi och kultur. Ungefär två tredjedelar av landets befolkning bor på landsbygden och är beroende av jordbruket för sin försörjning. Indiens jordbrukssektor producerar en mängd olika grödor och djurprodukter som förser landet med mat, bränsle och andra viktiga råvaror.

Vanliga grödor i Indien

De viktigaste grödorna i Indien inkluderar ris, vete, sockerrör, baljväxter, bomull, jute, kokosnötter, kaffe, te och kryddor. Indien är faktiskt världens största producent av te och står för cirka 30% av den globala kryddproduktionen.

Utvecklingen av Indiens jordbruk

Efter Indiens självständighet hade landet problem med att producera tillräckligt med mat för sin befolkning och var tvungen att importera stora mängder mat. Men tack vare framsteg inom jordbrukssektorn, genom teknologiska och vetenskapliga framsteg, har Indien blivit självförsörjande på livsmedel. Faktum är att Indien idag kan exportera en hel del av sin produktion till andra länder.

Framtidsutsikter för det indiska jordbruket

Indien står inför flera utmaningar när det gäller jordbrukssektorn. Klimatförändringar, jorderosion, vattenbrist och begränsad tillgång till teknologi är bara några av de problem som behöver lösas för att säkerställa en hållbar jordbruksproduktion i framtiden.

Traditionellt indiskt jordbruk

I Indien är traditionellt jordbruk fortfarande vanligt, och det finns många bönder som arbetar på små gårdar. Djurhållning är också en viktig del av jordbrukssektorn. Kor är heliga i hinduisk kultur och används inte för köttproduktion i större delar av landet. Istället används korna för att producera mjölk och bränsle. Fjäderfä är också vanligt förekommande i Indiens jordbruk.

Ekologiskt och hållbart jordbruk allt vanligare

I Indien har det på senare tid blivit allt vanligare med biodynamisk och ekologisk odling, som betonar vikten av att bevara jordens näringsämnen och biologiska mångfald. Detta har hjälpt till att främja hållbarhet och minskad miljöpåverkan i jordbrukssektorn.

Sammanfattningsvis är jordbruket en viktig del av Indiens ekonomi och kultur, och det producerar en mängd olika grödor och djurprodukter som förser landet med mat och bränsle. Landet står inför flera utmaningar när det gäller att säkerställa en hållbar jordbruksproduktion i framtiden

Traditionellt jordbruk


Djurhållning

Djurhållningen i Indien är en viktig del av det indiska samhället och kulturen, och speglar landets religiösa och sociala mångfald. Djur är ofta en källa till mat, mjölk och arbete, men också en viktig del av hinduiska ceremonier och religiösa riter.

Den heliga kon

Kor är ett av de vanligaste djuren som förekommer i indisk djurhållning. Enligt hinduisk tradition anses kor vara heliga och har en symbolisk betydelse. Kor används också för att producera mjölk, gödsel och som dragdjur i jordbruket. Dock äts inte nötkött av en stor del av indiska befolkningen, särskilt i norra och centrala Indien där det anses som tabu bland hinduer. I stället konsumeras det i vissa delar av södra Indien och av vissa muslimska samhällen.

Fjäderfän och getter

Fjäderfän är också en vanlig typ av djurhållning i Indien, och höns och kycklingar används som en källa till mat och ägg. I vissa delar av landet, särskilt i norra Indien, är getter också en viktig del av djurhållningen och används för kött och mjölk. Andra vanliga djur som förekommer i indisk djurhållning är bufflar och får

Vanligt med vegetarianism

Vegetarianism är en viktig del av Indiens kulturella och religiösa traditioner, och många indier är vegetarianer av personliga, hälsomässiga eller religiösa skäl. Enligt en undersökning utförd av den indiska regeringen år 2019 identifierade sig cirka 28% av befolkningen som vegetarianer.

Religion spelar en viktig roll i indisk matkultur, och vissa religiösa grupper följer en strikt vegetarisk diet. Hinduismen, som är den största religionen i Indien, har till exempel en lång tradition av vegetarism och har utvecklat en filosofi som betonar vikten av att undvika att skada andra levande varelser. En annan stor religion i Indien, sikhismen, uppmuntrar också till vegetarianism.

Även om majoriteten av befolkningen inte är vegetarianer äter många människor vegetariskt vissa dagar i veckan på grund av religiösa skäl, särskilt under festivaler och religiösa högtider som Diwali och Navratri. Under dessa tider är det vanligt att man äter en strikt vegetarisk kost och undviker allt kött och alkohol.

Det är också värt att notera att vegetarianism är mer utbrett i vissa delar av Indien än andra. I södra Indien är vegetarianism vanligare, medan i norra Indien är det vanligt att man äter kött, särskilt lamm och kyckling.