Hinduiska gudar & gudinnor

Indiska gudar

Det finns tusentals olika gudar inom hinduismen, vissa menar till och med att det är hundratals miljoner gudar och demoner. De flesta hem har också en egen husgud. Här nedan har vi valt ut några av de viktigaste gudarna.

Den heliga trenigheten - Brahma, Vishnu och Shiva

I den hinduiska tron är det tre gudar som står högst på tronen - Brahma, Vishnu och Shiva. Dessa gudar tillsammans utgör den heliga trenigheten, som är en symbol för universum och dess tre grundläggande krafter. Denna artikel kommer att förklara mer om dessa gudar och deras betydelse i hinduismen.

Brahma

Brahma är den första guden i den hinduiska tron. Han anses vara skaparen av universum och av allt liv. Han porträtteras ofta med fyra huvuden och fyra armar, och han bär en skål som innehåller vattnet som används för att utföra rituella ceremonier. Han sitter vanligtvis på en lotusblomma som är ett symbol för renhet.

Brahma har inte så många tempel och beundrare som de andra gudarna i den heliga trenigheten, men han har en viktig roll i skapelsen av universum och är därför högt respekterad.

Vishnu

Vishnu är den andra guden i den heliga trenigheten. Han anses vara upprätthållaren av universum och av allt liv. Han porträtteras ofta med blå hud, fyra armar och bär en klubba och en diskus. Han rider på en örn som heter Garuda.

Vishnu är också känd för att ha inkarnerat sig i människokroppar för att rädda världen när det har varit behov av det. De mest kända av dessa inkarnationer är Rama och Krishna. Vishnu är en av de mest populära gudarna i hinduismen och har många tempel runt om i Indien.

Shiva

Shiva är den tredje guden i den heliga trenigheten. Han anses vara förstöraren av universum och allt liv. Han porträtteras ofta som en asketisk yogi med en halvmåne på huvudet och en flod av eld runt sig. Han bär också en halsband av ormar och en trident som är ett symbol för hans makt över universum.

Shiva är också känd som den guden som dansar. Hans dans, kallad tandava, symboliserar universums cykel av skapelse, upprätthållande och förstörelse. Shiva har många tempel i Indien och är en mycket viktig gud för hinduer.

Aum / Om

Den hinduiska Treenigheten eller Trimurti, bestående av Brahma, Vishnu och Shiva kan också, på sätt och vis, representeras av det heliga indiska tecknet Om, eller Aum. Varje del av tecknet representerar en aspekt av den gudomliga treenigheten.

Det första ljudet, "A", representerar Brahma, skaparguden. Det andra ljudet, "U", representerar Vishnu, upprätthållareguden. Det tredje ljudet, "M", representerar Shiva, förstörareguden. Tillsammans bildar dessa tre ljuden "Aum", som representerar den gudomliga treenigheten och dess skapelse, upprätthållande och förstörande krafter.

Tecknet "Aum" är mycket viktigt inom hinduismen och används ofta i meditation och andliga ceremonier. Det sägs att ljudet av "Aum" innehåller hela universums vibrationer och kan hjälpa människor att uppnå andlig harmoni och inre frid. Läs mer om Aum och andra viktiga tecken och symboler i avsnittet om hinduiska tecken och symboler.

Sammanfattningsvis

Brahma, Vishnu och Shiva är tre gudar som tillsammans utgör den heliga trenigheten i hinduismen. Brahma är skaparen av universum, Vishnu är upprätthållaren och Shiva är förstöraren. Dessa tre gudar symboliserar universums tre grundläggande krafter och har var och en en viktig roll i hinduismen. Var och en av dessa gudar har också en mängd olika inkarnationer och symboler, vilket gör att de är mycket mångfacetterade och fascinerande figurer i hinduismen.

Mer om de hindusika gudarna

Läs mer Brahma, Vishnu och Shiva samt flera andra populära och viktiga gudar i avsnitten nedan!