Brahma

Brahma är en av de tre viktigaste gudarna i den hinduiska tron och anses vara skaparen av universum. Han är herren över alla varelser och står över och bortom tillbedjan. Det är kanske därför det inte finns så många tempel tillägnade honom. Brahma avbildas ofta med fyra ansikten, vilket symboliserar de fyra väderstrecken, och han har fyra armar med vilka han håller de fyra vedaböckerna.

Underordnat den högsta gudomen 

I sin skaparfunktion är Brahma underordnad den högsta gudomen, vanligtvis Vishnu eller Shiva, på vars uppdrag han handlar. Tillsammans med dem ingår han i en treenighet där han själv är den som skapar världen, Vishnu den som upprätthåller och Shiva den som låter världen gå under. I många myter framstår Brahma som hjälplös inför demonernas tilltagande inflytande och får söka sin tillflykt hos någon mäktigare gud.

Brahmas fru

Brahmas fru heter Saraswati (du kan läsa mer om henne i ett speciellt avsnitt) och hon är gudinnan för kunskap, musik, konst och litteratur. Hon avbildas ofta sittande på en lotus och spelar på en instrumentliknande sak som kallas veena. Saraswati anses vara en av de mest respekterade gudinnorna i hinduisk mytologi och hon är en symbol för intelligens och visdom.

Brahmas attribut

Brahma har ett speciellt attribut, nämligen en lotusblomma som symboliserar att han kommer från sig själv och inte är avlad. Liksom många andra gudar har han också ett djur som han tar sig fram med, en svan. Ibland avbildas han ridande på svanen och ibland sitter han på en lotus, som också symboliserar det faktum att han kommer från sig själv och inte är avlad.

Brahmas riddjur

Brahma, den hinduiska guden för skapande och kreativitet, brukar ofta avbildas åkande på en svan som hans riddjur. Svanen anses vara ett symboliskt djur som representerar både renhet och transcendens.

Enligt en legend valde Brahma svanen som hans färddjur eftersom det var den enda varelsen som kunde dricka nektar utan att skada blomman. I hinduisk mytologi anses nektar vara en symbol för gudomlig kunskap och upplysning, så valet av svanen som färddjur för Brahma visar på hans vilja att söka efter andlig insikt och förståelse.

Svanen anses också ha en särskild betydelse inom hinduisk filosofi, där den symboliserar den andliga sökandet efter det eviga självet (Atman) och självförverkligande. Enligt traditionen har svanen en särskild förmåga att skilja sanningen från falskheten, och därför anses Brahma som åkande på svanen ha förmågan att skilja mellan det verkliga och det falska.

Brahma har dock inte bara en svan som färddjur, utan han avbildas också ibland ridande på en hamsa (en annan typ av andefågel) eller sittande på en lotusblomma.

Brahma i kort

 

Kraft/ Egenskap - Skaparen

Attribut - Lotusblomma

Utseende - Fyra ansikten

Färddjur - Svan