Durga

Durga:

En av hinduismens viktigaste gudinnor är Durga.
Hennes främsta uppgift i mytologin är att bekämpa demoner som hotar den kosmiska harmonin.
I sanskrittexterna framställs hon som en mäktig stridsgudinna som är omöjlig att besegra i strid.
Hon rider ett lejon eller en tiger; hon har många armar och är beväpnad med olika typer av vapen, som de manliga gudarna har skänkt henne.

Durga är framför allt känd för att ha dödat Mahishasura, buffeldemonen, och kallas därför ofta Mahishamardini, "Hon som dödat Mahisha".

Durga anses ha ett inhemskt, förariskt ursprung och tros ha inlemmats i den brahminska sanskrittraditionen vid vår tidräknings början. Under 300-talet evt blir statyer av Durga som Mahishamardini vanliga och från den tiden växer hennes betydelse i myt och kult.

Kraft/ Egenskap - Bekämpar demoner

Attribut - Vapen

Utseende - Många armar

Färddjur - Lejon eller tiger