Parvati

ParvatiParvati är en av de mest kända hinduiska gudinnorna. Hon har många olika namn och ansikten, och varierande historier och myter om hennes liv och egenskaper finns i hinduisk mytologi. Parvati är vanligtvis förknippad med Shiva, en av hinduismens tre viktigaste gudar. De två beskrivs ofta som en enhet, Shiva-Parvati, och deras kärlekshistoria och gemensamma äventyr är en stor del av hinduisk litteratur.

Parvati inom tantrisk hinduism

Parvati är också en viktig gudinna inom tantrisk hinduism, en tradition inom hinduismen som betonar vikten av ritualer, meditation och visdom för att nå självförverkligande och andlig utveckling. Tantrisk hinduism fokuserar på att integrera alla aspekter av livet, inklusive det materiella och det andliga, och betonar vikten av att öva medvetenhet och närvaro.

Inom tantrisk hinduism anses Parvati vara en av de tio mahavidyorna, en grupp av gudinnor som representerar olika aspekter av universell kunskap och visdom. De tio mahavidyorna är:

  • Kali
  • Tara
  • Tripura Sundari
  • Bhuvaneswari
  • Chinnamasta
  • Dhumavati
  • Bagalamukhi
  • Matangi
  • Kamala
  • Bhairavi.

Varje mahavidya associeras med ett specifikt mantra, symbol och ritual.

Vänlig med modig

Parvati är känd för att vara mild och vänlig men också kraftfull och modig. Hon är också en symbol för kvinnlig styrka och fruktbarhet. Parvati framställs ofta med en bindi på pannan, som symboliserar visdom och styrka.

Parvati inom konsten

I hinduisk konst och skulptur är Parvati vanligtvis avbildad som en ung kvinna med fyra armar. Hon bär ofta smycken och fina kläder och har hår som sträcker sig ner till fötterna. Parvati har också ett färddjur - en lejoninna - som är en symbol för hennes styrka.

Parvatis och Shivas äktenskap

En av de mest kända myterna om Parvati handlar om hur hon fick Shiva att gifta sig med henne. Enligt legenden var Parvati djupt förälskad i Shiva och försökte vinna hans hjärta genom att söka hans uppmärksamhet på olika sätt. Hon gav till och med upp sin skönhet och började leva som en asket för att bevisa sin kärlek till honom. Till slut gick Shiva med på att gifta sig med Parvati, och deras äktenskap anses vara ett av de mest heliga och älskade inom hinduisk mytologi.

 

Sltligen

Parvati är en viktig symbol för kvinnlig kraft och visdom inom hinduisk religion och kultur. Hennes liv och myter fortsätter att inspirera hinduer och andra runt om i världen, och hennes roll som Shivas partner och livskamrat gör henne till en av de mest älskade gudinnorna inom hinduisk tradition.