Jainism

Jainismen är samtida med Buddhismen och bär idrag från både den och Hinduismen. Den grundades år 500 f.Kr av Mahavira, den 24:e och sista av de jainska profeterna som kallas 'Tirthankar' -Vägledare.

Jaintempel
Jaintemplet i Ranakpur

Religionen uppstod ursprungligen som en proteströrelse mot de dominerande prästerna och de komplicerade ritualerna inom Brahmanism och man motsatte sig kastväsendet.

Jainister tror att universum är evigt och att det inte(!) skapades av en gudomlighet. De tror på reinkarnationer och slutlig själslig frigörelse -'Moksha'. De praktiserar 'Ahimsa' -respekten för allt levande och icke-dödande av allt levande.

I sökandet efter 'Moksha' praktiseras yttre och inre askes med fasta, späkning, sträng tukt, meditation och studier. De flesta är strikta vegetariander men lever annars ett "normalt" liv. Prästerna täcker ibland över sina munnar för att inte svälja någon insekt och munkarna sopar vägen framför sig för att inte trampa på något småkryp.

Det finns två sekter inom munkväsendet;
'Swetambara' -De vitklädda och 'Digambara' -de luftklädda. De senare är mycket nitiska i sin tro och avsäger sig allt ägande, till och med ägandet av kläder.

De flesta jainister bor i delstaten Gujarat i nordvästra Indien, Mumbai, sydvästra Indien och utomlands.