Kristendom

I Indien finns omkring 22 miljoner kristna människor, vilket motsvarar ungefär 2,5% av hela befolkningen. De flesta anhängare bor i Kerala, en delstat i sydöstra Indien.

Kyrka
Kyrka i Shimla

Kristendomen kom till Indien omkring år 54 e.Kr och genom portugiserna bildades ett stort kristet samhälle i Goa. Annars har kristendomens genomslagskraft inte varit stor. Kyrkor och kloster finns dock i många indiska städer.

Kristendomen är en monoteistisk religion -endast en Gud får finnas och 'Bibeln' är dess heliga skrift. Kristendomen baseras på treenighetsläran; läran om en Gud som innefattar tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande. Jesus Kristus är Guds son och hans budbärare. Enligt bibeln dog Jesus på korset  för våra synders skull och hans död rensade världen från synd. Senare återuppstånden och förd till sin faders sida. Den som tror på att Jesus är guds son och att han dog för våra synders skall få komma till himmelen efter döden enligt en vanlig trosuppfattning.