Gujarati

Handskriven text på Gujarati

Gujarati är ett indoariskt språk som är officiellt i delstaten Gujarat, västra Indien. Ca 43 milj. människor talar det och det hade fram till 1400-talet gemensam utveckling med rajasthani ur medelindiskan. Språket skiljer sig från de andra indoariska språken genom att det behållit fler strukturdrag från äldre stadier. Från 1300-talet har språket använts inom religionen jainism och från 1400-talet också inom hinduism och parsisk.