Gujarati

Gujarati

Lättläst version om Gujarati längre ner på sidan!

Gujarati: Officiellt språk som används av många i världen

Gujarati är ett indoariskt språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Det betyder att gujarati är släkt med språk som sanskrit, hindi, persiska, grekiska, latin, engelska, tyska och svenska. Gujarati är ett av de 22 officiella språken i Indien. Gujarati talas av cirka 55 miljoner människor i Indien, främst i delstaten Gujarat, som ligger i västra Indien vid Arabiska havet. Gujarati talas också av många människor i andra länder, som Pakistan, Bangladesh, USA, Storbritannien, Kanada, Sydafrika och Tanzania. Gujarati har en rik kulturell arv och är känt för sin litteratur, poesi, sånger och konst.

Gujaratins långa historia

Gujarati har en lång och spännande historia, som sträcker sig över flera tusen år. Språket har sitt yttersta ursprung i vediska, det äldsta kända indoariska språket, som användes för att skriva de heliga texterna kallade vedorna. Gujarati har närmast utvecklats ur medelindiskan, ett språk som uppstod ur prakrit, en förenklad form av sanskrit. Medelindiskan talades och skrevs i norra och centrala Indien från 300-talet f.Kr. till 1000-talet e.Kr.

Gemensam utveckling med Rajasthani

Under medeltiden hade gujarati och rajasthani en gemensam utveckling, och de betraktades som dialekter av samma språk. Gujarati och rajasthani skiljde sig från de andra indoariska språken genom att de behöll fler strukturdrag från äldre stadier, som vokalerna a, i och u, och konsonantgrupperna st, sp och sk. Gujarati och rajasthani påverkades också av andra språk, som apabhramsha, sindhi, persiska och arabiska.

Gujarati: Viktigt för Jainismen

Från 1300-talet började gujarati och rajasthani skilja sig åt, och gujarati blev ett eget språk. Gujarati blev ett viktigt språk för religionen jainism, som är en gammal indisk religion som lär ut icke-våld, sanning och självkontroll. Många jainiska författare och poeter skrev på gujarati om jainismens läror och historier. Några av de äldsta verken på gujarati är jainiska texter från 1300-talet, som Bharateśvara-bāhubalī-rāsa, en berättelse om en jainisk kung som gav upp sin tron för att bli en munk, och Vasanta-vilāsa, en beskrivning av vårens glädje.

...också viktigt för hinduismen

Från 1400-talet blev gujarati också ett viktigt språk för hinduismen, som är den största religionen i Indien. Hinduismen är en mångfacetterad religion som tror på flera gudar och gudinnor, reinkarnation och karma. Många hinduiska författare och poeter skrev på gujarati om hinduismens myter, legender och ritualer. Några av de mest kända verken på gujarati är Narsinh Mehtas dikter från 1400-talet, som handlar om hans kärlek till guden Krishna, och Bhadraṇa Karṇa Bhāra, en episk dikt från 1500-talet, som skildrar kriget mellan Pandavas och Kauravas i Mahabharata.

...samt viktig för parserna

Från 1400-talet blev gujarati också ett viktigt språk för parsismen, som är en religion som kommer från Persien (nuvarande Iran). Parsismen är en monoteistisk religion som tror på en enda gud, Ahura Mazda, och en evig kamp mellan det goda och det onda. Många parsiska författare och poeter skrev på gujarati om parsismens historia, traditioner och böner. Några av de mest kända verken på gujarati är Kisse-i Sanjan, en berättelse om parsiska flyktingars ankomst till Indien från Persien, och Zartusht-nama, en biografi om profeten Zarathustra, som grundade parsismen.

Eget skriftspråk kallat Gujarati

Gujarati skrivs med en skrift som heter gujarati, som är en variant av devanagari, som är den skrift som används för att skriva sanskrit och hindi. Gujarati skrift har 34 konsonantbokstäver och 11 vokalbokstäver. Varje konsonant har en inbyggd vokal a, som kan ändras med olika tecken som kallas matra. Gujarati skrift har också några speciella bokstäver som kallas conjuncts, som bildas genom att kombinera två eller flera konsonanter. Gujarati skrift ser ut så här:

Handskriven text på Gujarati

Stor spridning i världen

Gujarati är idag ett av de största och mest spridda indiska språken i världen. Gujarati har en stor litterär tradition, som omfattar flera genrer och stilar, och som har inspirerat många andra litteraturer och konstformer. Gujarati har också en stor kulturell tradition, som uttrycks genom dess musik, dans, mat, kläder, arkitektur och festivaler. Gujarati är ett språk som är rikt på historia, skönhet och mångfald.

Lättläst om språket Gujarati

Gujarati är ett språk som många pratar i Indien. Gujarati är också ett officiellt språk i Indien, tillsammans med engelska och andra språk. Gujarati är ett gammalt språk, som har förändrats mycket genom tiderna. Gujarati har också påverkat och blivit påverkat av andra språk i Indien och i världen.

Skrivs med tecken kallade Gujarati

Gujarati skrivs med bokstäver som heter gujarati. Gujarati bokstäver ser ut så här:

Handskriven text på Gujarati

Gujarati har många olika sätt att prata och skriva. Det beror på var man bor och vilken kultur man har. Några av de olika sätten att prata och skriva gujarati är rajasthani, maithili, awadhi och braj bhasha. De har alla sin egen historia och tradition.

Viktigt språk för tre religioner

Gujarati blev ett viktigt språk för tre religioner: jainism, hinduism och parsism. Jainism är en religion som lär ut att man inte ska skada någon. Hinduism är en religion som tror på många gudar och gudinnor. Parsism är en religion som kommer från ett land som heter Persien. Många författare och poeter skrev på gujarati om deras religioner.

Talas av många i världen

Gujarati är idag ett av de största och mest spridda indiska språken i världen. Gujarati har en stor litteratur, som handlar om många olika saker. Gujarati har också en stor kultur, som uttrycks genom dess musik, dans, mat, kläder, hus och fester. Gujarati är ett språk som är rikt på historia, skönhet och mångfald.