Hindi

Hindi

Lättläst text om hindi längre ner på sidan!

 Hindi är ett av de mest spridda språken i Indien, jämte engelskan. Det är förstaspråk för ca 260 miljoner människor i Indien, och andraspråk för ca 120 miljoner till. Hindi talas också i andra länder, som Bangladesh, Nepal, Pakistan, Mauritius och Sydafrika.

Indoariskt språk

Hindi är ett indoariskt språk, som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Det betyder att hindi är släkt med språk som sanskrit, persiska, grekiska, latin, engelska, tyska och svenska. Hindi har haft ett stort inflytande på de flesta moderna språken i Indien och Sydasien, samt på buddhistisk och hinduisk litteratur, filosofi och religion.

Hindi finns i många versioner

Hindi är ett mycket varierat språk, som har många dialekter och regionala former. Man brukar dela in hindi i två huvudgrupper: östhindi och västhindi. Till östhindi räknas dialekter som avadhi, chattisgarhi och bihari, som i sin tur består av underdialekter som bhojpuri, magahi och maithili. Till västhindi räknas dialekter som khari boli, bundeli, braj bhasha, haryanvi, kanauji och rajasthani.

Hindis långa historia

Hindi har en lång och rik historia, som sträcker sig över flera tusen år. Språket har sitt yttersta ursprung i vediska, det äldsta kända indoariska språket, som användes för att skriva de heliga texterna kallade vedorna. Hindi har närmast utvecklats ur apabhramsha, ett språk som uppstod ur prakrit, en förenklad form av sanskrit. Apabhramsha talades och skrevs i norra Indien från 700-talet till 1300-talet e.Kr.

Utvecklades till många grenar

Under de följande århundradena utvecklades flera dialekter av apabhramsha till litteraturspråk, som användes för att skriva poesi, drama, epik och religiösa texter. Några av de äldsta och mest kända litteraturspråken är:

  • Rajasthani, som talas och skrivs i delstaten Rajasthan och grannområden. Rajasthani har flera underdialekter, som dingal, marwari, mewari och shekhawati. Rajasthani var det första litteraturspråket som uppstod ur apabhramsha, och det har en rik tradition av heroiska ballader, som skildrar krig och kärlek mellan kungar, riddare och kvinnor. De äldsta balladerna på rajasthani dateras till 1200-talet.
  • Maithili, som talas och skrivs i delstaten Bihar och grannområden, samt i Nepal. Maithili har flera underdialekter, som angika, bantar och barmeli. Maithili var ett populärt litteraturspråk i östra Indien, särskilt i Assam och Bengalen, där det påverkade utvecklingen av bengali och assamesiska. Maithili har en rik tradition av poesi, drama och folklore, som skildrar kärlek, natur och religion. Det äldsta verket på maithili är Vidyapatis dikter från 1300-talet.
  • Awadhi, som talas och skrivs i delstaten Uttar Pradesh och grannområden. Awadhi har flera underdialekter, som kosali, bagheli och nagpuri. Awadhi var ett framstående litteraturspråk i norra Indien, särskilt bland de hinduiska rama-poeterna, som skrev om livet och äventyren av guden Rama. Det mest berömda verket på awadhi är Ramcaritmanas, en episk dikt av Tulsidas från 1500-talet, som kallas för Norra Indiens Bibel.
  • Braj bhasha, som talas och skrivs i delstaten Uttar Pradesh och grannområden, särskilt kring staden Mathura, som är den mytiska födelseplatsen för guden Krishna. Braj bhasha har flera underdialekter, som bundeli, kanauji och haroti. Braj bhasha var det viktigaste litteraturspråket i norra Indien från 1500-talet till 1800-talet, och det dominerade poesin, särskilt den som handlade om kärlek, mystik och devotion. Många kända poeter skrev på braj bhasha, som Surdas, Mirabai, Kabir och Ras Khan.

Modern standardhindi

Den moderna standardhindin har utvecklats ur khari boli, en dialekt som talas nordöst om Delhi, i området som kallas Hindustan. Khari boli var ursprungligen en enkel och grov dialekt, som användes av bönder och soldater. När Delhi blev huvudstad i ett nordindiskt, muslimskt rike i början på 1200-talet, blev khari boli ett viktigt språk för administration, handel och kommunikation. Khari boli påverkades starkt av persiska och arabiska, som var de kulturella och religiösa språken i det muslimska riket. På 1700-talet blev khari boli ett litteraturspråk med namnet urdu, vilket betyder “lägret” eller “armén”. Urdu skrevs med en modifierad form av arabisk skrift, och det hade ett stort ordförråd från persiska och arabiska. Urdu blev ett populärt språk bland muslimer och eliten i norra Indien, och det utvecklade en rik tradition av poesi, drama, historia och journalistik.

Devanāgarī

devanāgarī

Hindi, som skrivs med devanāgarīskriften, utvecklades långt senare än urdu. Devanagari är en skrift som härstammar från brahmiskriften, som användes för att skriva sanskrit och prakrit. Devanagari betyder “staden av gudarna”, och det är en skrift som har en religiös och kulturell betydelse för hinduer. Hindi, som skriver med devanāgarī, har ett mindre ordförråd från persiska och arabiska än urdu, och det har fler ord från sanskrit och andra indiska språk. Hindi blev ett litteraturspråk först på 1800-talet, när några hinduiska författare började skriva på khari boli med devanāgarī. De första verken på hindi var översättningar av religiösa texter från sanskrit och andra språk.

Moderna litteraturspråket hindi

Hindi slog igenom som ett litteraturspråk på 1900-talet, tack vare några framstående författare och poeter, som Mahavir Prasad Dwivedi, Premchand, Jaishankar Prasad, Ramdhari Singh Dinkar, Suryakant Tripathi Nirala och Mahadevi Varma. De skrev om olika teman, som nationalism, realism, romantik, social reform, feminism och modernism. De använde ett enkelt och naturligt språk, som var nära det talade språket, och som kunde nå en bred publik. De bidrog till att skapa en nationell identitet och en gemensam kultur för hindi-talare i Indien.

Hindi som politiskt språk

Hindi blev också ett politiskt språk på 1900-talet, när det blev en symbol för den hinduiska nationalismen. Den hinduiska nationalismen är en rörelse som vill göra Indien till en hinduisk stat, där hinduer har mer makt och rättigheter än andra religiösa grupper. Den hinduiska nationalismen har flera organisationer och partier som stöder den, som Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Vishva Hindu Parishad (VHP) och Bharatiya Janata Party (BJP).

Hindin som hindunationalistiskt slagträ

Den hinduiska nationalismen växte fram under 1900-talet som en reaktion mot det brittiska kolonialstyret, det muslimska inflytandet och det sekulära idealet. Många hinduiska nationalister såg hindi som ett sätt att förena de olika hinduiska grupperna och skapa en gemensam identitet. De ville också ersätta engelskan och urdu som de officiella språken i Indien med hindi. De använde hindi för att sprida sina idéer och propaganda genom tidningar, böcker, radio och film. De skrev också om hinduiska hjältar, gudar och myter för att stärka den hinduiska kulturen och historien.

Hindunationalismen

Den hinduiska nationalismen ledde till flera konflikter och våldsamheter i Indien, särskilt mellan hinduer och muslimer. När Indien blev självständigt från Storbritannien 1947, delades landet i två stater: Indien och Pakistan. Detta orsakade massflykt, förföljelse och massakrer mellan de två religiösa grupperna. Även efter delningen har det funnits spänningar och strider mellan Indien och Pakistan, som båda har kärnvapen. Inom Indien har det också varit flera fall av religiöst motiverat våld, som kravaller, bombningar, mord och vandalism. Några av de mest kända exemplen är förstörelsen av Babri Masjid, en moské som hinduiska nationalister ansåg vara byggd på en hinduisk helgedom, 1992, bombningarna i Mumbai, som dödade över 250 människor, 1993, och massakrerna i Gujarat, som dödade över 1000 människor, mestadels muslimer, 2002.

Kritik mot hindi som nationalistiskt verktyg

Den hinduiska nationalismen har också mött motstånd och kritik från andra religiösa grupper, som sikher, kristna, buddhister och jainister, samt från sekulära och liberala indier, som förespråkar mångfald, tolerans och demokrati. Många har anklagat den hinduiska nationalismen för att vara intolerant, extremistisk, fascistisk och rasistisk. De har också ifrågasatt den hinduiska nationalismens syn på hindi som det enda nationella språket, och har försvarat de andra språken i Indien, särskilt de dravidiska språken i södra Indien, som tamil, telugu, kannada och malayalam. De har också hävdat att hindi inte är ett enhetligt språk, utan en blandning av flera språk och dialekter, som har lånat ord och uttryck från andra källor.

Ett av 22 officiella språk

Hindi är idag ett av de 22 officiella språken i Indien, och ett av de 22 språken som listas i den indiska konstitutionens åttonde bilaga. Hindi är också ett av de sex officiella språken i Förenta nationerna. Hindi talas av cirka 380 miljoner människor i Indien och andra länder, och det är ett av de mest talade språken i världen. Hindi har en stor litterär tradition, som omfattar flera genrer och teman, och som har inspirerat många andra litteraturer och konstformer. Hindi har också en stor vetenskaplig och filosofisk tradition, som har bidragit till flera områden som matematik, astronomi, medicin, logik och etik. Hindi har också en stor religiös och spirituell tradition, som har format och uttryckt hinduismen, buddhismen och jainismen.

Lättläst om hindi

Hindi är ett språk som många pratar i Indien. Hindi är också ett officiellt språk i Indien, tillsammans med engelska och andra språk. Hindi är ett gammalt språk, som har förändrats mycket genom tiderna. Hindi har också påverkat och blivit påverkat av andra språk i Indien och i världen.

Hindi skrivs med bokstäver som heter devanāgarī. Devanāgarīser ut så här:

devanāgarī

Hindi har många olika sätt att prata och skriva. Det beror på var man bor och vilken kultur man har. Några av de olika sätten att prata och skriva hindi är rajasthani, maithili, awadhi och braj bhasha. De har alla sin egen historia och tradition.

Blev viktigt på 1900-talet

Hindi blev ett viktigt språk på 1900-talet, när Indien kämpade för sin frihet från Storbritannien. Många författare och poeter skrev på hindi om Indien och dess folk. De gjorde hindi till ett populärt och vackert språk. Hindi blev också ett politiskt språk, när vissa grupper ville göra Indien till ett land för bara hinduer. Det ledde till konflikter och våld med andra grupper, som muslimer, sikher och kristna. Det ledde också till att Indien delades i två länder: Indien och Pakistan.

Hindi: Ett av världens största språk

Hindi är idag ett av de största språken i världen. Hindi talas av nästan 400 miljoner människor i Indien och andra länder. Hindi har en stor litteratur, som handlar om många olika saker. Hindi har också en stor vetenskap, som har upptäckt många saker. Hindi har också en stor religion, som har lärt många saker.