Hindi

Hindi

Hindi är det i särklass mest spridda språket i Indien, jämte engelskan. Det är förstaspråk för ca 260 milj. människor. Talas förutom i Indien även i Bangladesh.

Man skiljer på öst- & västhindi. Till östhindi räknas avadhi, chattisgarhi samt bihari som innefattar bhojpuri, magahi & maithili. Till Västhindi räknas khari boli, bundeli, braj-bhasha, haryanvi, kanauji samt rajasthani.

Språket har sitt yttersta ursprung i vediska men har närmast utvecklats ur apabhramsha för ca 1000 år sedan. De följande århundradena utvecklades flertalet dialekter till litteraturspråk. Äldst är heroiska ballader skrivna på rajasthani-dialekten dingal som härleds tillbaka till 1200-talet. Maithili användes i Assam och Bengalen, men även i Nepal. Awadhi var Rama-poeternas förstahandsval som bl a har skapat "Ramcaritmanas", även kallad Norra Indiens Bibel. Brajbhasha var det viktigaste litteraturspråket som har dominerat poesin fram till 1900-talet.

Den moderna standardhindin har utvecklats ur khari-boli, en dialekt som talas nordöst om Delhi. När Delhi blev huvudstad i ett nordindiskt, muslimskt rike i början på 1200-talet användes khari-boli som militärspråk & spreds på så sätt över stora områden i nord- & centralindien. På 1700-talet blev det ett litteraturspråk med benämningen urdu, vilket skrevs med modifierad arabisk skrift. Hindi, som skrivs med devanagariskriften, utvecklades långt senare. Dock har de två språken samma grammatik & grundläggande ordförråd, även om de skiljer sig på alfabete & delar av ordförrådet.

Inte förrän på 1900-talet slog Hindi igenom som litteraturspråk pga att språket saknade både praktiskt värde & litterär status. Engelska och urdu var huvudkonkurrenter. När poeten Mahavir Prasad Dwivedi (d. 1938) och romanförfattaren Premcand (d. 1936) skrev verk på hindi kom genombrottet. Därtill kom i slutet av 1800-talet en nationalistisk fråga att aktualiseras när hindi-nationalister önskade ett eget språk, rent från muslimska ord. Man ersatte dessa ord med ord från sanskriten, vilket ledde till större distansering från urdu. Detta ledde i sin tur till aggressiva reaktioner & språkstriden kom att spela stor roll vid landets splittring 1947.

1948 sattes den nya indiska författningen i bruk vilket innebar att hindi jämte engelskan skulle bli Indiens nationalspråk i femton år, varefter det eventuellt helt skulle ersätta engelskan. Detta har dock aldrig kunnat genomföras pga starkt motstånd från dravidiskt håll, särskilt från Tamil Nadu. Än idag försöker purister motverka engelskans influenser i hindi genom att ersätta engelska ord med sanskrit.