Sanskrit

Sanskrit

För lättläst version om Sanskrit, se längre ner på sidan!

Sanskrit Ordet sanskrit kommer från sanskritordet saṃskṛta, som betyder “det ordnade, reglerade” eller “det fulländade, förfinade”. Sanskrit är det äldsta och kulturellt mest inflytelserika av de indoariska språken, som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Sanskrit har haft ett stort inflytande på de flesta moderna språken i Indien och Sydasien, samt på buddhistisk och hinduisk litteratur, filosofi och religion.

Flera olika skriftsystem

Sanskrit har skrivits med flera olika skriftsystem genom historien. Det äldsta kända skriftsystemet för sanskrit är brahmī, som användes från 300-talet f.Kr. till 400-talet e.Kr. Det mest använda skriftsystemet för sanskrit idag är devanāgarī, som utvecklades från brahmī under medeltiden. Devanāgarī har blivit mönsterbildande för många andra skriftsystem i Syd- och Östasien, som nepalesiska, tibetanska, bengaliska och thai. Sanskrit har också skrivits med andra nyindiska skriftsystem, som gujarati, malayalam och tamil, samt med latinska och arabiska bokstäver.

Tre perioder av Sanskrits utveckling

Sanskrit kan delas in i tre huvudsakliga perioder: vedisk sanskrit, klassisk sanskrit och nyare sanskrit. 

Vedisk sanskrit

Vedisk sanskrit dateras till cirka 1500–500 f.Kr.

Vedisk sanskrit är det äldsta stadiet av språket, som användes främst inom prästskapet för att recitera och kommentera de heliga texterna kallade vedorna. Vedisk sanskrit var ett muntligt språk som inte hade några fasta regler för grammatik eller uttal, utan varierade mellan olika regioner och tider. 

Klassisk sanskrit

Klassisk sanskrit dateras till cirka 500 f.Kr.–1000 e.Kr.

Klassisk sanskrit är det stadiet av språket som standardiserades av den berömda grammatikern Pāṇini i hans verk Aṣṭādhyāyī (“Åtta kapitel”) på 500-talet f.Kr. Klassisk sanskrit följde strikta regler för grammatik, fonologi, morfologi och syntax, som gjorde det till ett mycket precist och logiskt språk. Klassisk sanskrit användes som ett litterärt och lärdomsspråk för att skriva poesi, drama, epik, vetenskap, filosofi och juridik. Klassisk sanskrit var också ett lingua franca, ett gemensamt språk, för kommunikation mellan olika folk och regioner i Indien och Sydasien. 

Nyare sanskrit

Nyare sanskrit dateras till cirka 1000–1800 e.Kr.

Nyare sanskrit är det stadiet av språket som utvecklades efter den klassiska perioden, under påverkan av andra indiska språk och kulturer. Nyare sanskrit var mer flexibelt och anpassningsbart än klassisk sanskrit, och tog in flera lånord och nya uttryck från andra språk. Nyare sanskrit användes fortfarande som ett litterärt och lärdomsspråk, men också som ett talspråk i vissa högre och religiösa klasser. Nyare sanskrit fick en renässans under 1200–1600-talen, då flera nya verk skrevs inom poesi, drama, musik, astrologi och politik.

Sanskrit: Ett levande språk

Sanskrit är ett levande språk som fortfarande används och studeras idag, både i Indien och i andra delar av världen. Sanskrit är ett av de 22 officiella språken i Indien, och ett av de 22 språken som listas i den indiska konstitutionens åttonde bilaga. Sanskrit är också ett av de 15 klassiska språken i världen, som erkänns för sitt rika och långa kulturarv. Sanskrit har en stor litterär tradition, som omfattar flera genrer och teman, och som har inspirerat många andra litteraturer och konstformer. Sanskrit har också en stor vetenskaplig och filosofisk tradition, som har bidragit till flera områden som matematik, astronomi, medicin, logik och etik. Sanskrit har också en stor religiös och spirituell tradition, som har format och uttryckt hinduismen, buddhismen och jainismen. Sanskrit talas idag av några tusen personer som sitt modersmål, och av flera miljoner som ett andraspråk eller ett ceremoniellt språk.

Lättläst om Sanskrit

Sanskrit är ett gammalt språk som kommer från Indien. Sanskrit betyder “det ordnade” eller “det fina”. Sanskrit är ett viktigt språk för indisk kultur, litteratur, filosofi och religion. Sanskrit har också påverkat många andra språk i Asien.

Skrivs oftast med devanāgarī

Sanskrit har skrivits med olika bokstäver genom tiderna. Idag skriver man sanskrit med devanāgarī, som ser ut så här:

devanāgarī

Ett språk i förändring

Sanskrit har förändrats under olika perioder. Först var sanskrit ett språk som prästerna använde för att läsa heliga texter. Sedan blev sanskrit ett språk som många skrev och talade med. Senare blev sanskrit ett språk som bara de lärda och de religiösa använde.

Ett levande språk

Sanskrit är ett levande språk som fortfarande används och studeras idag. Sanskrit är ett av de officiella språken i Indien, och ett av de klassiska språken i världen. Sanskrit har en stor tradition av poesi, drama, vetenskap, filosofi och religion. Sanskrit talas idag av några tusen personer som sitt modersmål, och av flera miljoner som ett andraspråk eller ett ceremoniellt språk.