Sanskrit

Sanskrit

Ordet sanskrit är fornindiska och betyder "det ordnade, reglerade" . Sanskrit är det äldsta och kulturellt mest inflytelserika av de indoariska språken .
För sanskrit användes tidigt brahmialfabetet, och senare i handskrifter och tryck devanagari. Endast i undantagsfall skrivs sanskrittexter med andra nyindiska alfabeten.

Devanagiri blev mönsterbildande för många skriftsystem i syd- och östasien.

Sanskrit delas in i tre olika perioder; det vediska stadiet, då språket användes främst inom prästskapet, det episka stadiet, när det fick en mer folklig karaktär och slutligen det klassiska stadiet, då det blev ett konstspråk.

Som litterärt språk och som akademiskt lärdomsspråk används sanskrit ännu idag, emedan som talspråk i de högre klasserna, levde det i stort sett bara kvar till 1000-1200 -talet e.Kr.

Trots detta fick sanskrit en renässans under 1200-1600 -talen och det influerade de indiska språken med flera låneord och faktiskt också i motsatt riktning. Dvs. att sanskrit fick låneord av de andra indiska språken! De som främst använder sanskrit i dagens Indien är de traditionellt lärda och några tusen personer uppger faktiskt sanskrit som sitt modersmål.