Blogg för anto

Om den indiska religionens (hinduismens) grundvalar

Hinduismen är en av världens äldsta religioner som överfördes muntligt mellan generationerna innan människan uppfann skrivtecken, och är ett första försök att uppnå kunskap som kan förklara tillvaron, och det är intressant att se hur våra tidiga förfäder tänkte och resonerade.

Sjövägen till Indien

Under hela 1400-talet vågade portugisiska sjömän segla allt längre söderut på den afrikanska västkusten samtidigt som skeppsbyggnadskonsten utvecklades och skeppen blev större. Det var Henrik Sjöfararen som främst drev på utvecklingen och ifrågasatte Ptolemaois geografi som sa att Afrika var fastvuxet med Sydpolen och var medeltidens enda aktoritet.

Prenumerera på innehåll