Det här är en utskriftsvänlig sida om Shiva. Klicka här för att komma tillbaka till artikeln för att läsa fler kapitel!

Shiva

Shiva Henric
Body

Shiva är som gud mycket allvarlig och sträng, han är fruktbarhetens, dödens asketens och förintelsens gud. Shiva är lärdomens gud och på grund av det faktum att han är asketens gud framställs han halvnaken, insmord med aska, med skallar runt midjan och ett halsband av sammanflätade ormar. Hans panna pryds av hans tredje öga.

Shiva är den som förgör liv men också dess återställare; den fruktansvärda och ändå mildheten själv. Han är källan till både gott och ont.

Kraft/ Egenskap - Förgörare/ återställare

Attribut - Ormhalsband, bälte av skallar

Utseende - Halvnaken, grå/blå

Färddjur - Tjur

Shiva i dagens indiska samhälle

Shivas kult och dyrkan är fortfarande mycket närvarande i det moderna Indien. Han är särskilt dyrkad av sadhuer, hinduiska heliga män, och hans tempel är en vanlig syn över hela landet. Många av dessa tempel är också turistattraktioner som besöks av människor från hela världen.

Shiva och hans symboler är också vanligt förekommande i den moderna indiska kulturen. Shivas ansikte kan ses på allt från t-shirts till reklamaffischer, och hans symbolik används ofta för att representera Indiens rika kulturella arv.

Shiva har också en djupgående betydelse inom den indiska filosofin och spiritualiteten. Han anses representera den ultimata sanningen och friheten från det begränsade medvetandet. Hans dyrkan kan hjälpa individer att uppnå en djupare medvetenhet om sig själva och universum.

Shivas tiddjur, Nandi

Shivas riddjur kallas för Nandi och är en helig tjur inom hinduismen. Nandi anses vara Shivas följeslagare och är också en symbol för kraft och beskydd. Nandi avbildas ofta sittande framför Shiva-templen och betraktas som en vakthund som skyddar templet från negativ energi och onda andar.

Enligt hinduistisk mytologi har Nandi en viktig roll som Shivas betrodde följeslagare. Legenden berättar att Nandi var den första varelsen som erkände Shiva som en gud och därefter blev Shivas hängivna följeslagare. Han tjänar Shiva genom att följa honom överallt och hjälpa honom att besegra demoner och andra fiender.

Inte bara i samband med Shiva

Nandis betydelse inom hinduismen sträcker sig bortom bara Shivas följeslagare. I hinduisk astrologi betraktas Nandi som en symbol för lycka och välstånd. Många människor tror att om de hedrar Nandi, kommer de att bli välsignade med rikedom och framgång.

Nandis helighet är också kopplad till dess betydelse för jordbruket. I Indien är boskap, inklusive tjurar, viktiga för jordbruket och många bönder tror att Nandi är en symbol för jordbruksfruktbarhet och växtkraft. Under årliga festivaler hålls kor och tjurar dekorerade med färgglada kläder och smycken, och de drivs genom byarna till tempel för att hedra Nandi och be om god skörd och skydd.

Det här är en utskriftsvänlig sida om Shiva. Klicka här för att komma tillbaka till artikeln för att läsa fler kapitel!