Sökes; äventyrare som gillar att tala om sin resa...

1 post / 0 nya
AnetteGrinde
Offline
Veteran
Veteran
Blev medlem: 2011-07-18

Sökes. Föreläsare som äventyrar...eller äventyrare som gillar att tala om sin resa. (Vi söker inte de dyra, utan de "vanliga" männskorna...). Känner du till någon sådan - så får du gärna lotsa vederbörande till oss.

Den som söker är en ideell förening (Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen).

Vi behöver dels någon som talar på vårt årsmöte i slutet av februari och vi arrangerar gärna även föreläsningar och kretsaftnar under året. Om du gillar att tala om din resa - eller vet någon som har ord och bild om sin resa genom världen och gärna sprider energi kring detta, så be gärna vederbörande höra av sig till mig.

Anette Grinde
Ordförande Roslagskretsen
Svenska Turistföreningen