Judendom

Judendom:

Enligt gamla testamentet i 'Bibeln' var Abraham judendomens första företrädare och dess egentliga grundare på 1200-talet f.Kr var Moses som fick de tio budorden och lagen (som ingår i 'Tora', som består av de fem 'moseböckerna'.) av Gud.

Kärnan i den judiska läran utgörs av tron på en enda Gud (alltså en monoteistisk religion) och Guds budskap som givits till folket i form av 'Tora'. 'Tora' reglerar judarnas liv och skiljer dem från andra folk. En senare tolkning av 'Tora' heter 'Talmund'.

Det finns ett fåtal judiska samhällen i Indien, de i Kochi (cochin) utmärker sig med att hävda att judendomen kom dit år 587 f.Kr.