Indiens premiärminister lägger grunden för ny parlamentsbyggnad

Indiens premiärminister Narendra Modi lade idag, 10 december 2020, grundstenen till den nya indiska parlamentsbyggnaden. Den nya byggnaden är en del av visionen om 'AatmaNirbhar Bharat' (ungefär översatt till det självförsörjande Indien) och det kommer att vara en milsten att bygga folkets parlament för första gången sedan efter självständigheten. Parlamentet kommer matcha behoven och ambitionerna i det 'Nya Indien' under landets sjuttiofemte självständighets dag år 2022.

Milstolpe i Indiens demokratiska historia

Premiärministern sa idag att det är en milstolpe i Indiens demokratiska historia, fylld med idén om en gemensam indisk identitet. Han tillade att början av byggandet av det nya parlamentshuset i Indien är en av de viktigaste stegen i landets demokratiska traditioner. I sitt tal uppmanades den indiska befolkningen att bygga detta folkets parlament tillsammans. Narendra Modi menade, med nationalistisk stolthet, att det inte kan vara vackrare eller renare med en ny parlamentsbyggnad som bevittnar när Indien firar 75 år av sitt oberoende från det brittiska kolonialväldet.

Om den nya parlamentsbyggnaden

Enligt Birlaconcernen kommer den parlamentsbyggnaden uppföras på en yta om 64 500 kvadratmeter, vilket är 17 000 kvadratmeter mer än den nuvarande byggnaden. Den nya parlamentsbyggnaden kommer ha fyra våningar. 

Lok Sabha (läs mer om det indiska politiska systemet i vår artikel, länk längst ner på sidan) kommer att ligga på bottenvåningen och kommer att ha plats för 888 medlemmar. Rajya Sabha kommer att ligga på våningen ovanför med en kapacitet på 384 medlemmar. Byggnaden kommer ha en kapacitet på 1 272 medlemmar under ett och samma tillfälle. 

Enligt rapporter kommer den triangulära konstruktionen att ha ceremoniella ingångar i anslutning till huvudentrén och byggnaden kommer smyckas med regional konst.

Med ledamöterna i centrum

I byggnaden kommer riksdagsledamöterna också att få ett personligt kontor på 40 kvadratmeter per person.

Varje ledamots plats i parlamentet kommer att vara utrustad med digitala audio-videosystem och programmerbara reglerbaserade mikrofoner - vilket gör det möjligt för talmannen att programmera vem som talar och hur länge.

Sidobyggnader

Förutom byggnaden kommer block att byggas för att tillhandahålla tjänster som reception, informationsdisk och offentligt väntrum.

Färdigt under år 2022

Tanken är att konstruktionen av det nya parlamentet ska vara klart redan i oktober 2022 inför den 75e sessionen. parlamentsbyggnaden kommer att kosta nära 10 miljarder rupies att bygga.

Nationalistiskt tal till den indiska nationen

I samband med att grundstenen för den nya indiska parlamentsbyggnaden lagts gav Indiens premiärminister ett nationalistiskt tal till nationen. I talet berättade Narendra Modi om ögonblicket när han kom in i parlamentet för första gången, 2014, som parlamentsledamot. Han sa att när han gick in i parlamentet för första gången bugade han med huvudet och gjorde salut till detta demokratiska tempel innan han gick in. Modi sade också att många nya saker nu görs i det nya parlamentet som kommer att öka parlamentsledamöternas effektivitet och modernisera deras arbetskultur. Han menade vidare att om det gamla parlamentet gav vägledning till Indien efter självständigheten skulle den nya byggnaden bli ett vittne till skapandet av ett "AatmaNirbhar Bharat." Om arbete gjordes för att tillgodose landets behov i det gamla parlamentet kommer den nya byggnaden leda till att detta århundrades ambitioner kan uppfyllas.

Indiens demokrati mer än i resten av världen?

Premiärminister Modi sade också i sitt tal att ”demokrati utanför Indien handlar om valförfaranden, styrning och administration”. Men demokratin i Indien handlar om ”livsvärden, det är livsstilen i landet och själen i nationen”. Han tillade att Indiens demokrati är ett system som utvecklats genom århundraden av erfarenhet. I indisk demokrati finns också ett livsmantra, ett element i livet liksom ett ordningssystem. Modi sa att det är Indiens demokratiska styrka som ger ny energi till landets utveckling och ger ny tro till sina landsmän. Han sa att demokrati i Indien ständigt förnyas varje år och det visas genom ett ständigt ökande valdeltagande år till år.

Demokrati ett sätt att lösa skillnader

Premiärministern påpekade att demokrati i Indien alltid har varit ett sätt att lösa skillnader med hjälp av styre. Olika åsikter och olika perspektiv ger en levande demokrati. Modi menade att den indiska demokratin har gått framåt med målet att det alltid finns utrymme för skillnader så länge det inte helt kopplas bort från processen. Han betonade att policy och politik kan variera men politikerna är till för allmänhetens tjänst och det bör inte finnas några skillnader i detta slutmål. Han tillade att oavsett om debatterna sker inom eller utanför parlamentet ska den beslutsamheten gentemot nationen och hängivenhet för nationella intressen återspeglas i dem.

Parlamentshuset – Det demokratiska templet

Premiärministern uppmanade folket att komma ihåg att det är folkets ansvar att väcka optimismen för demokrati, vilket är grunden för parlamentets existens. Narendra Modi påminde om att varje ledamot som går in i parlamentet är ansvarig gentemot allmänheten såväl som konstitutionen. Han sa att det inte finns några ritualer som sådana för att helga detta tempel för demokratin. Det är representanterna för folket som kommer till detta tempel som kommer att helga det. Han sa att deras hängivenhet, deras arbete, uppförande, värden och beteende kommer att bli templets liv. Parlamentsledamöternas ansträngningar för Indiens enhet och integritet kommer att bli den energi som ger detta demokratiska tempel sitt liv. Vidare tillade han att varje offentlig representant kommer att erbjuda sin kunskap, intelligens, utbildning och erfarenhet helt här, då kommer detta nya parlamentet att bli heligt.

Premiärministern uppmanade folket att åta sig att hålla Indien först, att enbart dyrka Indiens framsteg och Indiens utveckling, att varje beslut bör öka landets styrka och att landets intresse är av största vikt. Slutligen bad den indiska premiärministern att alla ska ge löftet om att det inte skulle finnas något större intresse för dem än det för nationen. Deras oro för landet kommer att vara mer än deras egna personliga bekymmer. Ingenting kommer att vara viktigare för medborgaren än landets enighet och integritet. Värdighet och uppfyllelse av landets konstitution ska vara det största målet varje indiers liv.

Läs mer

Läs om Indiens styre här!

Läs om Aatmanirbhar Bharat här (extern sida)

Prtessmeddelande upplagt den: 10 DEC 2020 16:00 av PIB Delhi