Culture Shock! A guide to customs and etiquette -India

Bokfakta
Författare
Gitanjali Kolanad
Språk
Engelska
Genre
Guideböcker
Detta är i mångt och mycket en guidebok i vett och etikett. Du lär dig helt enkelt hur du skall föra dig i Indien under olika situationer och förhållanden.

Här kommer både dina fördomar att bekräftas och krossas på en gång, eller som författaren Gitanjali Kolanad beskriver det i förordet: "Whatever you say about India the opposite is also true".
De ämnen som avhandlas är bland annat. "Religious Beliefs, Home and the World, Getting the Message, Street-Smart City living, Social Diversions och Doing Business in India".
Boken bjuder på många skratt i sitt försök att bringa reda i Indiens sociala djungel. I slutklämmen av boken får du även chansen att visa prov på dina nyvunna kunskaper i ett "Cultural Quiz"
Rekommenderas till de som skall stanna en längre tid i Indien eller etablera affärskontakter där, men även till turisten som vill kunna penetrera djupare in i det indiska samhället.

/Björn Svensson