19 dödsfall per timme på de indiska vägarna. Kan den indiska regeringen vända trenden?

Indiens minister för vägtrafiksäkerhet, Nitin Gadkari, gick nyligen ut med information om Indiens trafikolyckor och den indiska regeringens mål att minska epidemin av dödsfall på landets vägar. Enligt ministern är det regeringens högsta prioritet att minska antalet dödsfall i trafiken med 50 procent till 2030. Under en enklav nyligen sa Gadkari att förändring i socialt beteende är mycket viktigt tillsammans med att fokusera på att stärka vägtrafiksäkerhet genom fyra E för vägsäkerhet:

  1. Engineering (väg- och fordonsteknik)
  2. Enforcement (Upprätthålla lagar)
  3. Education (Utbildning)
  4. Emergency Medical Service (Bättre service om olyckan ändå är framme)

Han betonade behovet av samarbete mellan alla intressenter för att förbättra vägtrafiksäkerheten.

19 dödsolyckor i timmen på Indiens vägar

Ministern berättade att enligt den senaste rapporten om vägtrafikolyckor, från 2022, har det skett 460 000 vägtrafikolyckor, 168 000 dödsfall och 400 000 allvarliga skador. Han sa att det varje timme sker 53 vägtrafikolyckor och 19 dödsfall i Indien.

Ökat antal olyckor i Indien

Enligt den indiska ministern har det skett en ökning av vägtrafikolyckor med 12 procent samt en ökning av vägtrafikdödsfall med 10 procent, vilket resulterar i en socioekonomisk förlust av 3,14 procent av BNP. Han berättade också vidare att 60 procent av dödsfallen är i den yngre åldersgruppen, mellan 18 och 35 år. Han sa att dödsfall i trafiken är en förlust av familjeförsörjare, professionell förlust för arbetsgivare och total förlust för ekonomin.

Utbildning ger resultat

Gadkari belyste ett system för belöningar för gott trafikbeteende bland medborgarna har gett positiva resultat i Nagpur. Ministern uppmanade till regelbundna synundersökningar för förare och bad organisationerna att anordna gratis läger för samma som en del av deras sociala ansvar. Han sa att utbildning och medvetenhet bland skolor, högskolor, samarbete med NGO, start-ups, teknikleverantörer, IIT, universitet, trafik- och motorvägsmyndigheter är vägen framåt för att sprida goda metoder för vägtrafiksäkerhet.

Bristfällig förarutbildning

Enligt egna observationer samt erfarenheter av körkortsutbildning i Indien är den indiska utbildningen och kontrollen för körkort väldigt bristfällig, i jämförelse med den svenska. Såväl teoriprov samt uppkörning är i dag mycket enkel vilket ger förare nästan helt utan erfarenhet tillgång till körkort. På många platser sker också ett utbrett fusk i testförfarandet.

Indien saknar bilbesiktning

Den svenska modellen med bilbesiktning saknas helt i Indien. På vissa platser, under vissa tillfällen kan det ske kontroll av avgasutsläpp, frivilligt ibland men också under tvång vid fåtal tillfällen, men för säkerhetsrelaterade funktioner sker i dagsläget ingen kontroll. Det innebär att bromsar, rostskador eller liknande aldrig kontrolleras under ett fordons livslängd om ägaren personligen inte tar fordonet till en verkstad. 

Trafikolyckor i Sverige jämfört med Indien

I tabellen nedan kan du se och jämföra antalet trafikolyckor per år mellan Indien och Sverige.

Antal döda i vägtrafikolyckor per år

DataIndienSverige
Antal vägtrafikolyckor per år460 00012 000
Antal döda i vägtrafikolyckor per år168 000220
Antal allvarligt skadade i vägtrafikolyckor per år400 0001 929
Antal döda per 100 000 invånare12,42,1
Antal döda per 100 000 fordon36,93,7
Andel döda av alla skadade i vägtrafikolyckor29,6 %1,4 %
Andel allvarligt skadade av alla skadade i vägtrafikolyckor70,4 %12,3 %

Hur upplever du den indiska trafiken?