3 nya monument får statligt stöd i Andhra Prades, Indien

Nu har tre nya monument i Andhra Pradesh identifierats som "Adarsh ​​Smarak" för att få ytterligare faciliteter och underhåll. “Adarsh Smarak” betyder ungefär “idealiskt minnesmärke” och innebär i korthet att de nu kommer hamna under centralregeringens beskydd med ökade skydd och bekvämligheter till följd.

Tre identifierade minnesmärken

Archeological Servey of India har identifierat tre minnesmärken som ska vara med i “Adarsh Smarak” och de är som följer:

  1. Nagarjunakonda
  2. De budhistiska kvarlevorna i Salihundam
  3. Veerabhadra 

Fördelar med Adarsh Smarak

För monument och minnesmärken som tas upp i Adarsh Smarak ges vissa faciliteter. Till dessa hör öppen och fri WiFi, cafeteria, tolkningscenter, informationsskyltar på flera språk, dör ibland punktskrift och belysning.

135 centralt  skyddade monument och minnesmärken i Andhra Pradesh

Det finns 135 centralt skyddade monument i Andhra Pradesh. Den centrala regeringen, till skillnad mot delstatsregeringen vid andra monument, ska tillhandahålla olika bekvämligheter och faciliteter vid centralt skyddade monument/platser. Det är också den centrala regeringens ansvar, delvis via Archeological Survey of India, att sköta underhåll av dessa platser. Arbetet med att utveckla information, tjänster och bekvämligheter är ett kontinuerligt arbete som ständigt ska utvecklas.

Bild av Sabyk2001 på English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Link