Åtta geparder äntligen på plats i Indien efter sjuttio år som utdöda

Vi har vid ett par tillfällen skrivit om Indiens planer på att återintroducera geparden på landets savanner igen, detta efter att ha varit utdöd i över sjuttio år. Planen var att de ståtliga djuren skulle vara på plats redan i augusti men under lördagen var det äntligen dags. Den indiska premiärministern var på plats när djuren så slutligen släpptes i Kuno National Park.

Utdöda sedan sjuttio år

Den indiska geparden har varit utdöd sedan ungefär sjuttio år men har historiskt sett haft fotfäste i stora delar av landet. Där det indiska lejonet med nöd och näppe lyckades överleva i en liten skog i Gujarat, gick det inte lika bra för Geparden. Den indiska regeringen har sedan flera år försökt hitta ett land som var villiga att exportera ett antal djur till Indien och slutligen fick man grönt ljus från Namibia. Programmet för att flytta geparder från Namibia till Indien är det största interkontinentala flyttningsprojektet av vilda köttätare någonsin.

Släpptes i vid två platser

Den indiska premiärministern, Narendra Modi, släppte under lördagen (den 17 september 2022) åtta vilda geparder, hämtade från Namibia, i den indiska nationalparken Kuno i Madhya Pradesh. De fem honorna och tre hanarna släpptes vid två utsläppsplatser nationalparken för att ge dem större chans att hitta territorier utan att hamna i konflikter. 

Gepardens roll i det indiska ekosystemet

Geparden, som förklarades utdöd 1952, fyllde en viktig roll i det indiska ekosystemet och med återinförandet finns det hopp om att geparderna åter igen ska bidra till en levande skog och natur. En stam av geparder kommer enligt naturvetare hjälpa till att återställa öppna skogar och gräsmarksekosystem i Indien. Detta kommer att bidra till att bevara den biologiska mångfalden och förbättra ekosystemtjänsterna så som vattensäkerhet, kolbindning och bevarande av markfuktighet, vilket gynnar samhället i stort. 

För lokalsamhället och ekoturismaktiviteter

Denna insats, i linje med premiärministerns engagemang för miljöskydd och bevarande av vilda djur, kommer också att leda till förbättrade försörjningsmöjligheter för lokalsamhället genom ekoutveckling och ekoturismaktiviteter, enligt den indiska regeringen. 

Flera stora satsningar på djur och natur

Den historiska återintroduktionen av geparder i Indien är en del av en lång rad åtgärder för att säkerställa hållbarhet och miljöskydd i Indien. De olika programmen har enligt den indiska regeringen resulterat i betydande framsteg inom området miljöskydd och hållbarhet. Täckningen av skyddade områden som var 4,90 % av landets geografiska yta 2014 har nu ökat till 5,03 %. Det indiska skogs- och trädtäcket har också ökat med 16 000 kvadratkilometer under de senaste fyra åren. 

Situationen för Indiens tigrar 

Indien är hem för 52 tigerreservat som täcker cirka 75 000 kvadratkilometer i 18 stater. Landet är också hem för ca 75 % av världens tigerpopulation. Enligt färska uppgifter Indien uppnådde målet att fördubbla antalet tiger under 2018, fyra år i förväg från målet 2022. Tigerpopulationen i Indien har ökat från 2 226 2014 till 2 967 2018.

Leoparder och lejon

Den indiska stammen av asiatiska lejon har också visat en stadig ökning med en stam på 674 individer och en förökningstakt på 28,87 procent sedan 2015.

Indien hade, under den senaste räkningen år 2020  nära 13 000 leoparder. De (år 2020) 12 852 leoparder kan jämföras med den tidigare uppskattningen på 7 910 som genomfördes år 2014. Hur statistiskt säkerhetsställd den 60% ökningen är är svår att uppskatta då olika metoder använts vid de olika tillfällena.

Nyhetsämne