Den arkeologiska utgrävningen i Rakhigarhi utvecklas till turistdestination

Rakhigarhi är en uråldrig plats av mycket stor arkeologisk vikt. Platsen var nämligen en viktig stad i den så kallade Harappa-kulturen men var bosatt även långt tidigare. Staden låg vid den idag uttorkade floden Palaeo i Dishdavati och är lokaliserad i den indiska delstaten Haryana, ungefär 15 mil från Delhi.

350 hektar yta

Rakhigarhi består av de två antika platserna Rakhi-Khas och Rakhi-Shahpur vilka tillsammans utgör ett område om 350 hektar med stor vikt för att förstå Harappa-kulturen och äldre Indus-kulturer. Platsen är inte bara den äldsta kända Harappa-staden utan också kanske den största i Indien. I dessa tvillingbyar finns också ett flertal lämningar från Mogultiden som är av stort arkeologiskt intresse.

Fornlämningar daterade till 6500 före vår tidräkning

På platsen har man funnit elva kullar vilka man nu gräver ut. Under dessa kullar har man funnit delar av byggnader och andra föremål som till och med är tusentals år äldre än de fynd man hittat från Harappa-kulturen. Här har man hittat bevis på bosättningar som kan dateras till år 6500 före vår tidräkning, och därmed nära 4000 år äldre än Harappa under Induskulturens högdagar. Själva Harappakulturen har fått sitt namn från staden Harappa som idag ligger i den Pakistanska provinsen Punjab.

Utvecklas för turism

För att göra platsen lämplig för turism utvecklas nu nya omgivande murar för att hålla ute sådant som kan skada de arkeologiska utgrävningarna. Inne på området byggs vägar, installeras belysning som laddas upp av solen samt bänkar. Vidare utgrävningar på platsen ligger också som förslag för att visa upp de arkeologiska fornlämningarna på ett holistiskt sätt. I unionens budget för 2020 meddelades att fem ikoniska arkeologiska platser i fem stater kommer att utvecklas. En av dem är Rakhigarhi i Hissar-distriktet, Haryana.

Res till Rakhigarhi

Det enklaste sättet att resa till Rakhigarhi är genom att flyga till New Delhi och från där ta bil med chaufför eller buss. Närmsta järnvägsstation finns i Jind, drygt två mil bort.

Bild av Durgeshkushvaha - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82252324