Den nya Zuari-bron minskar restiden mellan norra och södra Goa med en timme

Goa, Indien – Det var en historisk dag för Goas befolkning när Indiens premiärminister Narendra Modi klippte bandet för den nya bron över Zuari-floden. Bron, som har varit under konstruktion sedan 2017, är ett av de största infrastrukturprojekten i landet och förväntas revolutionera transport, turism och handel i regionen. Men vad innebär den nya bron egentligen för Goa och dess besökare?

Näst längsta hängbron i Indien

Den nya Zuari-bron, som också kallas Manohar Setu, är en bro över Zuari-floden i Goa, Indien, som förbinder distrikten Norra Goa och Södra Goa. Den nya bron öppnades delvis i december 2022, med en total längd på 640 meter, och är den näst längsta hängbron i Indien.

Imponerande byggnadsverk som förbättrar livskvalitén i Goa

Den nya bron är ett imponerande byggnadsverk som har förbättrat livet för invånarna i Goa, eftersom den har flera fördelar jämfört med den gamla bron som byggdes på 1960-talet. För det första är den nya bron dubbelt så bred som den gamla bron, vilket innebär att trafiken kan flöda smidigare och säkrare. För det andra har den nya bron en högre segelfri höjd, vilket gör det möjligt för större fartyg att passera under den utan att behöva vänta på att bron ska öppnas. För det tredje är den nya bron mer motståndskraftig mot jordbävningar och andra naturkatastrofer, tack vare dess moderna design och material.

Tekniken bakom bron

Den nya Zuari-bron är en hängbro, med stålpelare som är 125 meter höga. Bron har dubbla körbanor som är 27 meter breda och har en mittremsa på 10,7 meter. Brons däck består av en kompositstruktur (stålstruktur och betong). Det centrala spannet är 360 meter långt och de två sidospännerna är 140 meter långa och stöds av parallella trådkablar.

Den nya Zuari-bron är ett viktigt infrastrukturprojekt som kommer att gynna både turismen och handeln i Goa. Den kommer också att minska restiden och bränsleförbrukningen för pendlare och resenärer. Den nya Zuari-bron är ett exempel på Indiens framsteg inom brobyggnad och teknik.

Minskad restid med upp till en timme

Den nya Zuari-bron kommer inte bara att förbättra trafikflödet och säkerheten, utan också ha positiva effekter på Goas ekonomi och kultur. Den nya bron kommer att minska restiden mellan norra och södra Goa med upp till en timme, vilket kommer att spara tid och bränsle för pendlare och resenärer. Den nya bron kommer också ha potential att öka turismen till Goa, eftersom den kommer att göra det lättare för besökare att utforska regionens olika attraktioner, såsom stränder, tempel, kyrkor, fästningar och museer. Den nya bron kommer även att öka handeln mellan norra och södra Goa, eftersom den kommer att underlätta transporten av varor och tjänster mellan de två delarna av regionen.

Premiärminister Modis kommentarer under invigningen

I sitt tal vid invigningen gratulerade premiärminister Modi Goas befolkning till den nya bron. Han sa att bron kommer att förbättra förbindelserna och därmed ge en skjuts till turismen och handeln i regionen.
Han sa också att bron är ett exempel på Indiens regeringens engagemang för att utveckla infrastrukturen i landet.
Citat från premiärminister Modis Twitter-inlägg:

"Grattis till Goas befolkning till att Zuari-bron nu är fullt fungerande! Detta viktiga projekt kommer att förbättra förbindelserna mellan norra och södra Goa och därmed ge turism och handel en skjuts i framtiden."

Den nya bron över Zuari-floden är ett viktigt infrastrukturprojekt som kommer att ha en betydande inverkan på Goas ekonomi och turism. Bron kommer att förbättra förbindelserna mellan norra och södra Goa, vilket gör det lättare för människor och varor att ta sig runt i regionen. Detta förväntas leda till ökad turism, handel och ekonomisk tillväxt.