Elektrifieringen av indiska järnvägen fortsätter

 Som vi tidigare postat om i våra resenyheter har den indiska järnvägsmyndigheten tagit den pågående pandemin till sin fördel och renoverat stora delar av järnvägsnätet, något som är både svårt och tidskrävande med den normala trafiken. Ett steg att modernisera järnvägsnätet i Indien är genom elektrifiering och nu görs stora framsteg i Konkan Railways.

Konkan Railways

En av de viktiga järnvägssträckorna i Indien kallas Konkan Railways vilket, som namnet antyder, är järnvägsnätet efter Konkan-kusten i Indien. Konkan-kusten är hela kuststräckan mellan Damon i The Gulf of Cambay i norr tills den möter Kanara-kusten i Karnataka. För järnvägsprojektet med samma namn skiljer sig området åt lite enligt kartan nedan.

Karta över Konkan Railways

Indiska järnvägen berättar om arbetet bakom elektrifieringen

I ett litet filmklipp på twittwe (se nedan) berättar det indiska järnvägsministeriet om arbetet bakom elektrifieringen.

Elektrifieringen av Konkan Railways

Enligt järnvägsministeriet är Konkan Railway redo för en makeover och med hjälp av elektrifieringen kommer kostnaden för dess energiåtgång minska drastiskt. Utsläppen av koldioxid och sot kommer också minska efter järnvägens sträckning. Planen är att 100% av den bredspåriga järnvägen i området kommer vara elektrifierad redan det finansiella året 2023 enligt följande takt:

2020-21 6000 km
2021-22 6000 km
2022-23 6500 km
2023-24 5265 km

Läs mer

Indien.nu om tågresande i Indien

Karta av Peter ChristenerUwe Dedering (Location Map) - Map was created using Open Street Map DataLocation map India location map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42622433

Foto av sanjiv nayakUnsplash