Handlingsplan för att bevara Indiens kulturarv

Den indiska kultur- och turistministern Prahlad Singh Patel lämnade under gårdagen in en handlingsplan för att bevara landets kulturarv. I handlingsplanen tar man upp såväl det materiella som det immateriella kulturarvet i Indien. Läs mer om vad den omfattande planen innehåller här!

Det materiella och immateriella kulturarvet i Indien

Handlingsplanen för Indiens kulturarv omfattar flera olika delar. Monument och arkeologi, folk- och stamkonst, litteratur, arkiv, bibliotek, scenkonst inklusive musik, dans och drama och bildkonst i form av målningar, skulptur och grafik. 

I planen ska ministeriet stå för aktiviteter så som marknadsföring och bevarande av landets kulturarv. Detta ska genomförs genom ett nätverk av två anslutna kontor, 6 underordnade kontor och 34 autonoma organisationer under dess kontroll. Dessutom ska ett antal system som drivs direkt av kulturministeriet initieras för ändamål så som marknadsföring samt spridande av konst och kultur. 

Bevarande och spridande av kultur genom olika institutioner

Dessa aktiviteter, projekt och program ska organiseras med hjälp av arkeologiska institutioner, museer, arkiv där kulturella förseelser bevaras, antropologiska institut, scenkonstgrupper, offentliga bibliotek samt buddhistiska och tibetanska institut, Gandhi Heritage Mission samt genom olika internationella kulturförbindelser och samarbeten. Firande av olika årsdagar och hundraårsdagar ska också hjälpa att sprida samt bevara de lokala traditionerna och kulturerna.