Indien: G20 lanserar kunskapsplattform för hållbar turism

Det indiska Turistministeriet och FN:s World Tourism Organization (UNWTO) lanserade nyligen en kunskapsplattform för hållbar turism. Plattformen, som heter G20 Tourism and SDG Dashboard, är en onlineportal som samlar in kunskap och erfarenheter från G20-länderna om hur turism kan bidra till att uppnå FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

17 globala mål för hållbar utveckling

Plattformen innehåller, enligt uttalandet, information om de bästa metoderna, fallstudier och insikter från G20-länderna om hur turism kan bidra till att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG). Den ger också en plattform för kunskapsutbyte och samarbete om hållbar turism.

Lanseringen av plattformen är ett viktigt steg i arbetet med att uppnå de SDG och visar G20-ländernas gemensamma engagemang för hållbar turism enligt en pressrelease från den indiska regeringen den 5 september 2023.

Indiens ordförandeskap i G20

Indien innehar ordförandeskapet i G20 under 2023. Som ordförande har Indien satt hållbar utveckling som en av sina prioriteringar. Lanseringen av G20 Tourism and SDG Dashboard är ett exempel på Indiens engagemang för att främja hållbar turism.

Plattformen kommer att vara ett värdefullt verktyg för G20-länderna att lära av varandra och att samarbeta för att utveckla hållbarare turismsektorer. Den kommer också att hjälpa till att öka medvetenheten om vikten av hållbar turism bland allmänheten och beslutsfattare.

Hur fungerar plattformen?

Plattformen är uppdelad i tre huvuddelar:

 • En databas som innehåller information om de bästa metoderna, fallstudier och insikter från G20-länderna.
 • En plattform för kunskapsutbyte som gör det möjligt för användare att dela information och erfarenheter.
 • En plattform för samarbete som gör det möjligt för användare att arbeta tillsammans för att utveckla hållbara turismlösningar.

Plattformen är tillgänglig för allmänheten och kan användas av alla som är intresserade av hållbar turism.

G20:s 17 globala mål för en hållbar utveckling

Enligt den indiska regeringen kan den nya tursmplattformen vara en viktig del till att nå flera av G20:s mål för en hållbar utveckling. Punkterna är som följer:

 1. Utrota fattigdom
 2. Utrota hunger
 3. Bättre hälsa och välbefinnande
 4. Utmärkt utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Industri, innovation och infrastruktur
 10. Mindre ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Klimatåtgärder
 14. Vattnets livsmiljö
 15. Livet på land
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Partnerskap för hållbar utveckling

Vad tycker du? Kommentera gärna nedan eller på vår facebook!

Nyhetsämne