Indien lanserar ny kampanj och nationell strategi för hållbar turism

Det indiska ministeriet för turism har i samarbete med United Environment Program (UNEP) och Responsible Tourism Society of India (RTSOI) anordnat ett nationellt toppmöte om att utveckla hållbara och ansvarsfulla turistdestinationer. Under mötet, som hölls i Delhi den 4:e juni, lanserade turistministeriet i Indien kampanjen ”Nationell strategi för hållbar turism och ansvarsfulla resenärer”. Läs mer om vad det innebär för Indien, miljön och dig!

Strategiska planer för utveckling av hållbar turism

De olika samarbetsparterna har tagit fram ett gemensamt dokument med strategiska planer för en utveckling av hållbar turism i Indien. Tanken är att man ska främja miljömässig hållbarhet, skydda biologisk mångfald, främja ekonomisk hållbarhet och att främja sociokulturell hållbarhet. Detta ska möjliggöras genom införande av ett system för certifiering av hållbar turism, IEC och kapacitetsuppbyggnad samt styrning.

Turism och miljö går hand i hand

 Den indiska regeringens statssekreterare för turism, Arvind Singh, talade under toppmötet och menade att turism och miljö delar ett speciellt förhållande där deras interaktion med varandra är en tvåvägsprocess: 

Den ena delen av processen utgörs av miljöresurser, en av turismens grundläggande ingredienser. Den naturliga och konstgjorda miljön bildar de turistprodukter som turisten njuter av, bor i och kopplar av vid.  Den andra sidan av processen skapar den nära och direkta relationen mellan besökare, värdsamhällen och den lokala miljön. Denna sida av processen bidrar till en känslig situation där turismen kan vara mycket skadlig, men väl utförd kan turismen också bidra med mycket positivt för en hållbar utveckling av miljö och region. 

Covid-19-pandemin har tvingat turistsektorn att flytta sitt fokus tidigare fokus till en modell med ökad motståndskraft, hållbarhet och sammanlänkning mellan olika intressenter i sektorn.

Renare bränslen för renare samveten

Arvind Singh sa vidare att landet måste använda renare bränslen, något den indiska premiärministern, Narendra Modi, också tidigare utannonserat. Enligt den indiska premiärministerns meddelanden kommer Indien öka sin kapacitet för icke-fossil energikapacitet till 500 GW och tillgodose 50 procent av sina energibehov genom förnybar energi redan år 2030. 

"Statlig turismpolitik bör erkänna hållbarhetsprinciper och hållbara utvecklingsmål i sina visioner och strategisk inriktning för turismen. Med visionen att skapa en hållbar framtid för turismen har turistministeriet också tagit olika steg i denna riktning” berättade Arvind Singh under toppmötet.

Swadesh Darshan

Som vi skrivit om i ett otal artiklar tidigare (se nedan) satsar den indiska regeringen hårt på programmet ”Swadesh Darshan Scheme” där man hittills sanktionerat 76 olika projekt, men även här kom den indiska statssekreteraren för turism med stora uttalanden. ”Med lärdomarna från detta program har vi nu förnyat Swadesh Darshan Scheme till Swadesh Darshan 2.0.” Vidare berättade Arvind Singh att "Idén med Swadesh Darshan 2.0 är att genomföra en holistisk utveckling med visionen att utveckla hållbara och ansvarsfulla turistdestinationer.”

De nya riktlinjerna för Swadesh Darshan 2.0 har flera olika element i åtanke för att kunna genomföra destinationsutveckling på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Statssekreteraren menade också att man genom  Swadesh Darshan 2.0 kommer en mer hållbar och ansvarsfull turism implementeras i olika projekt och initiativ. ”Programmet kommer att uppmuntra antagandet av principer för hållbar turism inklusive miljömässig, sociokulturell och ekonomisk hållbarhet”, tillade han. Swadesh Darshan betyder ungefär ”se ditt hemland” och är en stor satsning från den indiska regeringen för att utveckla landets turism, inte minst, men inte uteslutande för, den inhemska turismen

Lovar ett ansvarsfullt resande

Arvind Singh

På toppmötet talade även Shombi Sharp, chef för FN i Indien och Rakesh Mathur, president, RTSOI, och andra viktiga personer som arbetar inom området hållbar turism och ansvarsfulla resor. Under de olika sessionerna under ”One Day National Summit” deltog flera högre tjänstemän från olika centrala ministerier, delstatliga regeringar och UT-förvaltningar samt representanter för turist- och besöksnäringen. Inför alla dessa digniteter lovande, och uppmuntrade, den indiska statssekreteraren för turism deltagarna att bli ansvarsfulla resenärer och förespråkare för ansvarsfull turism.

På vilket sätt försöker du resa på ett hållbart sätt?