Indien lanserar nytt initiativ för hållbar turism

Indiens regering har lanserat ett nytt initiativ för att främja hållbar turism i landet. Initiativet, som heter “Travel for LiFE”, är en del av Mission LiFE, som syftar till att främja en hållbar livsstil.

Travel for LiFE ska uppmuntra turister att vidta enkla åtgärder som bidrar till att bevara miljön, biologisk mångfald, lokal ekonomi och den lokala kulturen. Initiativet syftar också till att skapa en medveten och avsiktlig användning av resurser av alla aktörer i turistvärdekedjan.

Travel for LiFE:s inriktningar

  1. Travel for LiFE för renlighet: Detta är en nationell kampanj för att städa turistattraktioner och monument i samverkan med Swachh Bharat Abhiyan, Indiens satsning på att göra landet rent.
  2. Travel for LiFE för landsbygdsturism: Denna inriktning uppmuntrar turister att utforska den indiska landsbygden och främja hållbar landsbygdsturism som kan stärka lokala samhällen.

Travel for LiFE-initiativets åtgärder ska bidra till en hållbar ekonomisk utveckling och uppmuntra till hållbar konsumtion och produktion. Initiativet sägs också bidra till att uppnå flera av de globala målen för hållbar utveckling (SDG).

Tävling i hållbara turistpraktiker

Under lanseringen av initiativet tillkännagavs också en nationell tävling för att lyfta fram hållbara turistpraktiker. Tävlingen, som heter “Tourism for Tomorrow”, bygger på de fem prioriteringarna i G20:s vägkarta för hållbar turism.

Flera viktiga representanter vid lanseringen

Lanseringen av Travel for LiFE ägde rum i Bharat Mandapam i New Delhi och deltogs av internationella organisationer, representanter från G20-länderna, näringslivet och delstatsregeringar.
Flera andra initiativ för hållbar turism lanserades samtidigt.

Under evenemanget tillkännagavs också andra initiativ, bland annat:

  • En tävling för att utveckla innovativa lösningar inom området ätbara bestick.
  • En tävling för att uppmärksamma de bästa landsbygdsturismbyarna.
  • En städningskampanj vid 108 turistattraktioner i Indien.

Travel for LiFE ska bli ett viktigt initiativ som kan bidra till att göra Indien till ett ännu mer hållbart resmål. Initiativet är i linje med Indiens ambitioner att bli en global ledare inom hållbar turism.

Vad kan då turisterna själva göra?

Här är några av de konkreta åtgärder som turister kan vidta för att bidra till hållbar turism i Indien:

  • Resa med kollektivtrafik eller gå/cykla i stället för att köra bil.
  • Återvinna och kompostera.
  • Köpa lokalt producerad mat och dryck.
  • Hyra eller köpa produkter som är gjorda av hållbara material.
  • Respektera den lokala kulturen och traditionerna.

Vad tänker du göra för att göra ditt resande i Indien och världen mer hållbart?