Indien satsar på ekoturism för hållbar utveckling

Indien är ett land med en rik och varierad natur- och kulturarv. Här finns några av världens mest spektakulära landskap, djur och växter, samt en mångfald av folk, språk, religioner och traditioner. Indien är också ett land som står inför stora utmaningar som fattigdom, miljöförstöring, klimatförändringar och befolkningstillväxt.

Swadesh Darshan 2.0

För att möta dessa utmaningar och samtidigt främja turismen som en viktig inkomstkälla, har Indiens turistministerium lanserat ett initiativ som kallas “Swadesh Darshan 2.0 (SD2.0)”. Detta initiativ syftar till att utveckla hållbara och ansvarsfulla turistdestinationer i hela landet, med fokus på ekoturism.

Turism byggd på respekt för naturen och kulturen i Indien

Ekoturism är en form av turism som bygger på respekt för och bevarande av naturen och kulturen. Ekoturism bidrar till att skydda biologisk mångfald och naturområden, samt att stödja det lokala samhällets välbefinnande, utbildning och delaktighet. Ekoturism innebär också att turisten är medveten om och ansvarig för sin påverkan på miljön och kulturen.

55 platser ska utvecklas för eko-turism i Indien

Under SD2.0 har turistministeriet identifierat 55 destinationer i landet som ska utvecklas som ekoturistiska platser. Dessa destinationer omfattar olika teman som berg, öknar, skogar, floder, sjöar, öar, kuster, vildmark, nationalparker, världsarv, tempel, byar, städer och festivaler. För att utveckla dessa destinationer har turistministeriet beviljat 06 projekt under temat ekoturism, med en total budget på 415,44 crore INR (cirka 53 miljoner SEK).

Global marknadsföring av Indien

Turistministeriet har också tagit flera steg för att marknadsföra Indien som ett föredraget land för ekoturism globalt. Bland annat har ministeriet utformat en nationell strategi för ekoturism, som innehåller visioner, mål, principer, riktlinjer och åtgärder för att främja ekoturism i landet. Ministeriet har också arrangerat ett evenemang med temat “Ekoturism som ett verktyg för att uppnå hållbarhetsmålen” i maj 2023, i samband med det tredje turismarbetsgruppsmötet för G20-länderna som hölls i Srinagar, Jammu och Kashmir. Dessutom har ministeriet regelbundet marknadsfört olika turistdestinationer och produkter i landet, inklusive ekoturism, genom olika plattformar, sociala medier, webbplatser, evenemang etc.

Nöjd indisk turistminister

Indiens turistminister, Kishan Reddy, uttryckte sin tillfredsställelse över ekoturismens framgång i landet. I ett tal i Rajya Sabha den 21 december 2023, sa han att ekoturism är ett sätt att bevara och skydda Indiens natur- och kulturarv, samt att skapa inkomster, sysselsättning och utbildning för det lokala samhället. Han sa också att ekoturism är ett sätt att bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, som handlar om att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och främja fred och rättvisa.

Besök Indien och dess rika natur!

Indien är ett land som bjuder in dig att uppleva dess otroliga natur och kultur på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det är ett land som kommer att överraska dig, utmana dig, berika dig och förändra dig. Det är ett land som kommer att få dig att känna dig levande. Som en av de mest kända ekoturisterna, David Attenborough, sa: "Indien är ett land där varje vild djurhistoria som du har hört är sann." 

Du kan läsa mer om Indiens naturreservat och nationalparker i vår guide här!