Indien satsar på gränsbyar – turism och 4G i fokus

Indien har inlett ett ambitiöst uppdrag att förse landets byar längs med dess gränser för att förse dem med vägar, telekom och el. Dessutom vill man öppna upp dessa byar för turister för att ge invånarna en extra inkomstkälla. Detta meddelade Indiens informations- och sändningsminister Anurag Thakur i ett tal till mer än 350 valda panchayat-medlemmar (byråd) från gränsbyar från fyra delstater och ett unionsterritorium under Indiens självständighetsdag. 

Telekom och television till Indiens gränsområden

Thakur menade att den indiska regeringen är seriösa om att tillhandahålla telekomanslutning till gränsbyarna. “Inom det närmaste året kommer gränsbyarna att få 4G-anslutning. Vi har också planer på att stärka radiosignalerna i avlägsna områden och tillhandahålla DD Free Dish till hushåll som inte är anslutna till television”, sade han. 

Annan infrastruktur till Indiens gränser ska locka turism

Han sade också att regeringen efter att ha tillhandahållit vägar, telekomanslutning och vattenanslutningar också kommer att uppmuntra turism genom hemvistelser i gränsbyarna. Detta kommer att ge en extra inkomstkälla till byborna, sade han. Han berättade också att regeringen arbetar med att ge olika program för att framhålla hantverksprodukter och jordbruksprodukter från gränsbyarna som en del av det livskraftiga byprogrammet.

Flera andra viktiga program ska stärka Indiens suveränitet

Thakur nämnde också några av de initiativ som regeringen har tagit för att främja utvecklingen i gränsområdena, såsom Border Area Development Programme (BADP), Border Roads Organisation (BRO) och Border Management Division (BMD). Han sade att dessa initiativ syftar till att förbättra livskvaliteten och säkerheten för gränsbefolkningen, samt stärka Indiens suveränitet och integritet. 

Tusentals byar inkluderade i programmet

Enligt Thakur har regeringen identifierat mer än 2 500 byar i 46 block av 19 distrikt längs den norra gränsen i Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh och unionsterritoriet Ladakh för en omfattande utveckling under det livskraftiga byprogrammet. Han sade att målen under projektet inkluderar anslutning med vägar för alla väder, dricksvatten, el (med fokus på sol- och vindenergi), mobil- och internetanslutning samt byggande av turistnav.

Särskilt fokus på byar nära kinesiska gränsen

Som ett pilotprojekt har 17 byar nära gränsen mot Kina valts ut av regeringen för att utvecklas till turistmål. Dessa byar ligger i Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim och Arunachal Pradesh. Den Indiska regeringen kommer att fokusera på äventyrsturism, bygga ett nätverk av hemvistelser och främja lokala festivaler och mässor i dessa byar.

Destinationer som ska locka turister

Några av de attraktioner som turister kan ta del av i dessa byar är nomadfestivaler i Ladakh, glaciärer och heliga källor i Himachal Pradesh, pilgrimsfärder och yoga-retreats i Uttarakhand, blommande dalar och buddhistiska kloster i Sikkim samt vilda djur och kulturell mångfald i Arunachal Pradesh.  

Främja entreprenörskap 

Projektet syftar också till att främja socialt entreprenörskap och stärka ungdomar och kvinnor genom kompetensutveckling samtidigt som man utnyttjar turismpotentialen i områdena. Regeringen i Indien hoppas också att projektet kommer att bidra till att stoppa migrationen från gränsbyarna och bevara deras kulturarv. 

Viktigt steg att utveckla gränsbyarna

Enligt ministern har därmed Indien har tagit ett viktigt steg mot att utveckla sina gränsbyar som turistmål och samtidigt utmana Kinas så kallade modell-byar eller Xiaogang nära den faktiska kontrollinjen (LAC). Dessa byar har byggts av Kina för att visa upp sin utveckling och påverka gränsbefolkningen i Indien.

Indien har dock, enligt den egna regeringen, visat att det inte bara kan matcha Kinas infrastruktur, utan också erbjuda en mer inkluderande och hållbar modell för gränsbyarnas välfärd. Genom att satsa på gränsbyarna visar Indien sin vilja att försvara sin territoriella integritet och stärka sin nationella identitet.