Indien satsar på hållbar turism

Indien vill bli ett globalt föredöme för hållbar och ansvarsfull turism. Detta framgick av ett uttalande från kultur- och turistminister G. Kishan Reddy i parlamentet den 11 december 2023. Han berättade om de olika åtgärder som regeringen har vidtagit för att främja och utveckla turismen i landet på ett sätt som bevarar och skyddar miljön, biologiska mångfalden, kulturen och ekonomin.

Stärka och utbilda lokalbor

En av åtgärderna är Destination Based Capacity Building programme, som syftar till att utbilda och stärka de lokala människorna och tjänsteleverantörerna som bor nära turistplatser och destinationer. Programmet erbjuder utbildning och service på plats, så att de som inte har råd att resa till städerna kan få tillgång till kompetensutveckling. Hittills har mer än 12 000 personer utbildats genom detta initiativ, och över 150 utbildningar har genomförts på olika turistdestinationer i landet.

Sju strategiska pelare

En annan åtgärd är National Strategy for Sustainable Tourism, som är en nationell strategi för hållbar turism som ministeriet har utformat. Strategin bygger på följande strategiska pelare:

  • Främja miljömässig hållbarhet
  • Skydda biologisk mångfald
  • Främja ekonomisk hållbarhet
  •  Främja socio-kulturell hållbarhet
  • Införa ett certifieringssystem för hållbar turism
  • Sprida information och bygga kapacitet
  • Förbättra styrningen

För att hjälpa ministeriet att genomföra strategin har Indian Institute of Tourism & Travel Management (IITTM) utsetts till central samordnare för hållbar turism (CNA-ST).

Ekonomiskt stöd för hållbar turism

Ministeriet ger också ekonomiskt stöd till delstater och unionsterritorier för att arrangera och delta i mässor, festivaler och turismrelaterade evenemang (t.ex. seminarier, konferenser, kongresser etcetera). Stödet kan användas till att skapa halvpermanent infrastruktur, producera affischer, broschyrer, annonser och filmer, betala artister, ordna sittplatser, belysning, ljud, logi, transport, hyra av utrymme och andra liknande aktiviteter.

Ministeriet har dock inga specifika riktlinjer för att erbjuda särskilda arrangemang och skydd till turister som vill se lokala festivaler och kulturella mässor. Det är upp till delstaterna att tillhandahålla tillräckligt skydd till turister i sina respektive områden.

Ministeriet ger också ekonomiskt stöd till delstater, unionsterritorier och centrala myndigheter för att utveckla turismrelaterad infrastruktur och faciliteter på olika turistdestinationer i landet. Detta sker genom programmen “Swadesh Darshan”, “Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive” (PRASHAD) och “Assistance to Central Agencies”.

IT-initiativ för marknadsföringshjälp

För att uppmuntra delstaternas turismavdelningar att ta stora IT-initiativ för att förbättra turistinformation och faciliteter samt marknadsföra och göra reklam för sina turistprodukter, ger ministeriet ekonomiskt stöd till delstater och unionsterritorier för att de ska kunna använda informationsteknik i stor utsträckning i sina turismprodukter och tjänster, som består av publicitet, marknadsföring, etc. Enligt detta program ges ekonomiskt stöd upp till 50% av IT-projektet (av delstater eller unionsterritorier) till delstaterna/unionsterritorierna, begränsat till en årlig gräns för varje delstat/unionsterritorium, som skulle vara 90% av den totala projektkostnaden eller 50 lakh rupier, beroende på vad som är lägre.

Minister Reddy betonade att regeringen är fast besluten att göra Indien till ett attraktivt och hållbart turistmål för besökare, invånare, företag och investeringar. Han uppmanade också alla intressenter i turismsektorn att bidra till detta mål genom att följa den bästa praxisen för hållbar och ansvarsfull turism.

Nyhetsämne