Indien satsar på landets sjöfart

Det indiska ministeriet för hamnar, sjöfart och vattenvägar har jobbat hårt med marknadsföring av kusttransporter under Sagarmala-programmet. Sagarmala-programmet är ministeriets flaggskeppsprogram för att främja utveckling av sjötransport i landet genom att utnyttja Indiens 7 500 km långa kustlinje och övriga vattenvägar.

Ministeriet har identifierat inhemska hamnar; Hazira, Okha, Somnath Temple, DIU, PIPAVAV, Dahej, Mumbai / JNPT, Jamnagar, Kochi, Ghogha, Goa, Mundra och Mandvi samt 6 internationella rutter som förbinder 4 internationella destinationer. De internationella rutterna som identifierats är Chattogram (Bangladesh), Seychellerna, Madagaskar och Jaffna (Sri Lanka) vilka lätt kan trafikeras från alla större indiska kuststäder.

Frakt, kombinerad frakt- och persontrafik samt ren persontrafik

Ministeriet vill, genom Sagarmala Development Company Limited (SDCL), göra det möjligt för företagen att driva RO-RO (Roll on, Roll off-fartyg), RO-PAX (passagerarfärjor med lastkapacitet) och rena personfärjetjänster på olika rutter över hela landet och tillhandahålla det stöd som krävs för att göra projektet ekonomiskt möjligt.

Den indiska myndigheten har nyligen framgångsrikt implementerat en av sådan färjerutt genom att distribuera RoPAX-färjetrafik mellan Hazira och Ghogha, vilket vi skrivit om tidigare (länk längre ner på sidan). Denna färjetrafik har minskat avståndet mellan Ghogha och Hazira från 370 km till 90 km och restiden från 10 - 12 timmar till cirka 5 timmar. Detta beräknas resultera i enorma besparingar av bränsle, uppskattningsvis cirka 9000 liter diesel per dag.

Kompletterande transportsätt i Indien

För att återskapa framgången med ovanstående affärsmodell uppmuntrar ministeriet nu de privata operatörerna att identifiera de rutter som erbjuder en potential för att börja färjetjänster så som RO-RO, RO-PAX baserat på den lokala efterfrågan för att främja en hållbar transport genom kust- och vattenvägar genom floder, kanaler och sjöar. 

Syftet är att:

Skapa ett kompletterande transportsätt, som inte bara är till nytta för de dagliga pendlarna, godstransporter och turister men som också hjälper till att minska koldioxidavtrycket genom att flytta till mer miljövänligt transportsätt.
Ge drivkraft till turistnäringen
Skapa jobbmöjligheter i kustregionerna
Spara både kostnader och tid för klienterna
Avlastade väg- och järnvägsnät

Sagarmala Development Company Ltd kommer att stödja initiativet genom att tillhandahålla eget kapital till projektet, om det behövs, och tillhandahålla annan hjälp och underlättande till de privata operatörerna inklusive att erhålla olika tillstånd och godkännanden från tillsynsmyndigheter och lagstadgade myndigheter.