Indien ska ta krafttag mot landets trafikolyckor

Februari månad markerar landets vägsäkerhetsmånad, en månad som i praktiken är lika osäker som någon annan. Nu vill man ta krafttag mot landets alla olyckor, vilket kostar enormt i såväl personliga tragedier samt samhällsekonomiskt. Kan Indien minska antalet trafikolyckor med 50% fram till år 2025?

Hundrafemtio tusen döda i trafiken varje år

Statistiskt sett är Indien världens farligaste land, när det kommer trafiken. Varje år dödas 150 000 personer i olika trafikolyckor. Fördelat på årets alla dagar innebär det att 415 personer får sätta livet till på grund av en trafikolycka. Som jämförelse dör 200–300 i trafikolyckor i Sverige varje år och 3000 skadas alvarligt. Till dessa dödsfall tillkommer också 450 000 skadade personer. Nu vill den indiska unionens vägtransportminister, Nitin Gadkari, ta i med hårdhandskarna. Redan år 2025 ska landets trafikolyckor minska med hälften.

Alarmerande situation

Under ett seminarium med temat "Utmaningar för trafiksäkerhet i Indien och förberedelse av en handlingsplan" under trafiksäkerhetsmånaden beskrev den indiska vägtransportministern läget i Indien som alarmerande. Han informerade vidare att Indien har förstaplats i antalet trafikolyckor i världen, före länder så som USA och Kina. Förutom de personliga tragedierna står dessa trafikolyckor för ekonomiska förluster motsvarande 3,14% av landets BNP.

Yngre personer bakom de flesta olyckorna

Inte helt oväntat är det den yngre gruppen som står bakom de flesta trafikolyckorna i Indien. Runt 70% av dödsfallen sker i åldersgruppen 18 till 45 år. Även i Sverige ser vi dessa tendenser där personer i åldersgruppen 18-19 år löper 5-6 gånger högre risk att råka ut för en olycka än i övriga åldersgrupperna tillsammans. Ministern menade också att trafikolyckorna i Indien till största del är en beteendemässig fråga. 

Planerade åtgärder

De åtgärder man skissar på handlar till stora delar om teknik, utbildning, beivrande av lagar och akutvårdstjänster. Han sa att ministeriet arbetar med att korrigera de mer än 5 000 extra olycksdrabbade svarta punkter som identifierats på motorvägsnätet. Mer än 40 000 km körväg ska granskas för säkerhetsrisker likaså.

Statligt indiskt stödprogram

Nitin Gadkari bberättade att centralregeringen har föreslagit ett statligt stödprogram för att stimulera delstaterna med Rs. 14 000 crores (140 miljarder rupies) för att förbättra trafiksäkerheten. Han påpekade att eftersom trafiksäkerheten mestadels är en beteendemässig fråga, krävs ett samarbete med alla nivåer i samhället.

Bild av Rico Löb från Pixabay