Indien strävar efter en tredjedels skogsyta

Enligt den indiska National Forest Policy från 1988 planerar Indien att ha minst en tredjedel av landets totala landyta klädd med skog eller träd. Den indiska regeringen säger att “Kontinuerliga ansträngningar görs för att uppnå de mål som föreskrivs i den nationella skogspolitiken och under åren har landets skog och träd uppvisat en positiv trend”

Skogsplantering och skyddsåtgärder

Ashwini Kumar Choubey, ministeriet för miljö, skog och klimatförändringar menar att denna ökning kan hänföras till plantering/beskogning, bättre bevarande- och skyddsåtgärder, naturlig föryngring och förbättring av befintliga skogar.

Den indiska regeringen definierar skogstäcke som "Alla marker, mer än en hektar i yta, med trädkronstäthet på mer än 10 procent, oavsett ägande och juridisk status. Sådana marker behöver inte nödvändigtvis vara registrerade skogsområde. Det inkluderar även fruktträdgårdar, bambu och palmer."

 

Indiens definition av skog

Enligt Kyotoprotokollet kan skogsytaa definieras av vilken nation som som helst beroende på landets kapacitet enligt följande:

Skog definieras strukturellt utifrån följande tre punkter, Indien inom parantes).

  1. Krontäckningsprocent: Trädets krontäckning - 10 till 30 % (Indien 10 %)
  2. Minsta beståndsyta: yta mellan 0,05 och 1 hektar (Indien 1,0 hektar)
  3. Lägsta höjd på träd: Möjlighet att nå en lägsta höjd vid mognad på plats på 2 till 5 m (Indien 2 m)

Även om Indiens definition av vad som är att betrakta som skog ligger i absoluta nederkant på två av dessa faktorer ligger det ändå inom ramarna och är accepterade av FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Informationen framfördes av Ashwini Kumar Choubey i det indiska parlamentet den 21 mars 2022.

Nyhetsämne