Indien vill locka fler turister med ny politik och projekt - men möter också utmaningar

Indien har stora ambitioner att bli ett mer attraktivt resmål för både inhemska och utländska turister. Turistministeriet har tagit fram ett utkast till en nationell turismpolitik som syftar till att öka turismens bidrag till den indiska ekonomin, skapa jobb och entreprenörsmöjligheter i turistsektorn och bevara landets kulturella och naturliga resurser.

Fem strategiska mål för Indiens turism

Politiken har utarbetats i samråd med andra centrala ministerier, delstatsregeringar och branschaktörer och har fem strategiska mål:

  1. Att öka antalet besökare, vistelsetid och utgifter och göra Indien till ett året-runt-resmål,
  2. Att säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft i turistsektorn och locka till sig privat sektorinvesteringar,
  3. Att förbättra landets konkurrenskraft och kvalitet i turistsektorn,
  4. Att bevara och förbättra landets kulturella och naturliga resurser,
  5. Att främja en hållbar, ansvarsfull och inkluderande utveckling av turismen i landet.

För att uppnå dessa mål har turistministeriet också lanserat flera initiativ för att förbättra turistinfrastrukturen och attraktiviteten i landet, bland annat:

Adopt a Heritage 

Apni Dharohar, Apni Pehchaan, ett projekt som uppmuntrar företag och organisationer att bli "Monument Mitras" och ta ansvar för att utveckla och uppgradera de grundläggande och avancerade turistanläggningarna vid olika kultur-, natur- och turistplatser i landet.

Chintan Shivir

Chintan Sivir var ett två dagars seminarium som organiserades i mars 2023 för att diskutera, idégenerera och utforma strategier för att främja "turism i uppdragsläge" och öka samverkan och offentlig-privat partnerskap i turistsektorn.

Swadesh Darshan 2.0

Swadesh Darshan och det efterkommande Swadesh Darshan 2.0 är ett program som stöder delstaterna att utveckla integrerade tematiska kretsar med fokus på hållbarhet, kvalitet, innovation och konkurrenskraft.

PRASHAD Scheme

Det här är ett program som syftar till att utveckla infrastruktur för pilgrimsfärdsmål i landet.

Travel for LiFE

Travel for LiFE är ett helt nytt initiativ som syftar till att främja hållbar turism i landet genom att mobilisera medvetna och avsiktliga handlingar mot turister och turistföretag i konsumtionen av turismresurser.

Dekho Apna Desh

Dekho Apna Desh, ett initiativ som syftar till att skapa medvetenhet bland medborgarna om landets rika arv och kultur, generera en känsla av nationell stolthet och tillhörighet bland medborgarna, och uppmuntra medborgarna att resa brett inom landet.

Underlättat för utländska investeringar i Indien

Turistministeriet har också underlättat för utländska investeringar i turistsektorn genom att tillåta 100% utländskt direktinvestering (FDI) i turism- och hotellbranschen samt i turismbyggprojekt, under förutsättning att gällande regler och lagar följs.

Turismen till Indien är inte utan utmaningar.

Informationen ovan kommer från en pressrelease från de indiska turistmyndigheterna men trots stora ord och lovvärda program står de inte helt utan kritik. Indiens turistpolitik har mött kritik från olika håll för att vara för centraliserad, inte ta hänsyn till de sociala och miljömässiga konsekvenserna av turismutvecklingen och inte vara förberedd för den globala covid-19-pandemin.

Toppstyrning och centraliserad? 

Enligt en rapport från Centre for Policy Research, en tankesmedja i New Delhi, lider Indiens turismpolitik av en "toppstyrd" och "en-storlek-passar-alla" strategi som inte tar tillvara på de lokala potentialerna och preferenserna i de olika delstaterna och regionerna. Rapporten föreslår att turismen bör decentraliseras och anpassas till de lokala behoven och förutsättningarna, samt att det bör finnas mer samordning och samarbete mellan de olika aktörerna inom turistsektorn.

Negativa sociala och miljömässiga konsekvenser?

En annan rapport från Equations, en forsknings- och kampanjorganisation i Bangalore, pekar på de negativa sociala och miljömässiga effekterna av turismutvecklingen i Indien. Rapporten hävdar att turismen har lett till exploatering, diskriminering, marginalisering och förlust av kulturell identitet bland de ursprungliga och utsatta grupperna som lever i eller nära turistdestinationerna. Rapporten kräver att turismen ska respektera de mänskliga rättigheterna, den kulturella mångfalden och den ekologiska balansen.

Covid förstörde nästan allt arbete

En tredje rapport från World Travel and Tourism Council, en global organisation som representerar den privata turistsektorn, visar hur covid-19-pandemin har drabbat Indiens turistsektor hårt. Rapporten uppskattar att Indien förlorade 194 miljarder dollar i turismintäkter under 2020, vilket motsvarar 8% av landets BNP. Rapporten varnar också för att 39 miljoner jobb i turistsektorn kan gå förlorade på grund av pandemin. Rapporten uppmanar till snabba och effektiva åtgärder för att stödja de drabbade aktörerna, främja hälsosäkerhet och återuppliva turismen på ett ansvarsfullt sätt.

E-visa

Som många läsare av Indien.nu nyligen upplevt har den indiska regeringen också ändrat reglerna för e-visa för ofta vilket lett till stort huvudbry för många. Hur ofta får man åka? Hur länge är gången, och hur länge per gång? Om den indiska regeringen har ambition om att man vill att turister ska stanna längre måste reglerna om e-visa också styras upp, göras klarare och enklare för alla att förstå. Trots detta är processen för visa till Indien fortfarande många gånger bättre än för bara några år sedan, men många i branschen sneglar avundsjukt på länder så som Thailand och Mexiko som lockar större mängder turister utan visumkrav för många av de utländska turisterna.

Detta är några exempel på utmaningar som Indiens turismpolitik står inför. Det återstår att se hur regeringen kommer att hantera dessa frågor och om den kommer att lyckas med att göra Indien till ett mer attraktivt resmål.