Indiens Historiska Skatt: Purana Qila avslöjar fascinerande fynd

Delhi, en stad med en historia som sträcker sig över 2500 år, har avslöjat ännu en fascinerande del av sin forntida historia. Den indiska unionens minister för Externa Angelegenheter och Kultur,  Meenakashi Lekhi, besökte nyligen den historiska platsen Purana Qila för att inspektera pågående utgrävningar. 

Besöket, som sammanföll med firandet av Internationella Yogadagen, gav delegaterna en unik möjlighet att få första hand uppleva de fascinerande fynden som har upptäckts genom noggranna utgrävningar på Purana Qila.

En av Indiens viktigaste utgrävningar 

Purana Qila är en av Indiens mest betydelsefulla arkeologiska platser och har varit föremål för utgrävningar under flera decennier. Det kontinuerliga arbetet med att avslöja dess hemligheter har varit ett ständigt pågående försök att komma närmare dess rika historiska och kulturella betydelse.

Imponerande fynd

Under besöket visade Dr. Vasant Kumar Swarnkar, chef för ASI (Arkeologiska undersökningen av Indien) och huvudansvarig för utgrävningarna på Purana Qila, upp de imponerande fynden för ministern och de närvarande delegaterna. Han gav insiktsfulla detaljer om den pågående forskningen och berättade om den komplexa processen att avtäcka forntida artefakter, strukturer och arkitektoniska mästerverk.

Nya utgrävningar påbörjades 2023

Utgrävningarna som påbörjades i januari 2023 syftar till att fastställa en komplett kronologi för platsen. Hittills har strukturer från den tidiga Kushanaperioden exponerats, med en djup på 5,50 meter. Denna utgrävning förväntas ge ytterligare insikter i den forntida staden Indraprastha.

Ministern tar del av fynden

Fynden som hittills har avslöjats inkluderar en stenstaty av Vaikuntha Vishnu, en terrakottaplakett av Gaja Laxmi, en stenstaty av Ganesha, sigill och förseglingar, mynt, terrakottafigurer av människor och djur, pärlor av olika stenar, T.C. (tidig keramik) och en ben-nål. Dessa artefakter, tillsammans med keramik och andra antikviteter, ger värdefulla insikter om den forntida civilisationen och handelsaktiviteterna på platsen.

Delhi, en kontinuerlig boplats i över 2500 år

Utgrävningarna har också avslöjat en kontinuerlig existens av mänsklig bosättning och aktiviteter över 2500 år, vilket betonar Purana Qilas historiska betydelse. Mer än 136 mynt och 35 sigill och förseglingar har hittats från ett litet utgrävt område, vilket indikerar platsens centrala roll som ett centrum för handelsaktiviteter.

De utforskade lämningarna på Purana Qila kommer även att vara en attraktion för delegaterna vid G20-toppmötet, med statschefer, som är planerat att hållas i Delhi i september 2023.

Purana Quila, en symbol för Indiens kulturarv 

Purana Qila är en symbol för Indiens rika kulturarv och kulturella mångfald, och de pågående utgrävningarna lovar att fördjupa vår förståelse för regionens historiska betydelse. Genom bevarande- och bevarandearbeten, tillsammans med skapandet av ett Open Air Site Museum, kommer denna historiska skatt att kunna uppskattas av nuvarande och framtida generationer.

Flera tidigare utgrävningar

Purana Qila har tidigare varit föremål för flera utgrävningar. Bemärkelsesvärda insatser gjordes av Prof. B.B. Lal år 1955 och 1969-73, följt av utgrävningar ledda av Dr. Vasant Kumar Swarnkar från Archaeological Survey of India (ASI) år 2013-14 och 2017-18. Dessa ansträngningar har avslöjat nio kulturella skikt som representerar olika historiska perioder, inklusive Pre-Mauryan, Mauryan, Sunga, Kushana, Gupta, Post-Gupta, Rajput, Sultanate och Mogulriket.

Läs mer om Delhi här!