Indiens minister för turism och vägtransporter jobbar för koldioxidneutralt Indien 2070

Under den årliga ICC:s (Indian Chamber of Commerce) årsstämma talade den indiska ministern om landets löfte om ett koldioxidneutralt Indien år 2070, som gavs under COP-26-mötet i Glasgow i november. Målet ska, enligt minister,  nås genom införande av spetsteknologi, innovationer och digitalisering, vilket ska leda till en allomfattande och hållbar utveckling i landet. Indien står, enligt honom, vid en vändpunkt där landets regering tar konkreta steg för att bygga en morgondag som är mycket mer levande och klimathållbar än vår nutid.

Den gröna indiska motorvägen

Den indiska ministern Gadkari pratade om regeringens arbete med att skapa så kallade gröna motorvägar där plantering och transplantering av träd längs hela landets National Highways och regeringen vill få ett större deltagande i det gröna arbetet från lokalsamhället, bönder och icke-statliga organisationer längs motorvägarna. Gadkari menade också att den privata sektorn kan utnyttja fördelarna med de enorma investeringarna landet gör i dess infrastruktur. Investeringar i nya logistikparker, smarta städer och industriparker längs de nya transportkorridorerna nämns som några exempel.

65 000 km nya nationella motorvägar i Indien

Under projektet Bharatmala fas 1 och 2 byggs inte mindre än 65 000 km nationella motorvägar i Indien. Under den första fasen finns en plan att utveckla 35 000 km motorvägar varav 20 000 km redan är under uppbyggnad till en kostnad av 10 000 000 000 000 rupies (10 biljoner). Landet har som mål att ha ett nationellt motorvägsnät om 200 000 kilometer år 2025, inklusive de som redan finns idag.

Indien snart världens största marknad för elektriska fordon

Givetvis blir landet inte grönare av fler vägar med fler bensin- eller dieseltörstiga fordon, men landet är på väg att bli världens största marknad för elektriska fordon. I ett land som Indien där många färdas med motorcyklar och autorikshaw är elektriska tvåhjulingar och trehjulingar av stor vikt, men så är även personbilarna som börjar bli allt populärare. Extra ansträngningar görs för utveckla billig teknologi för inhemsk batteriproduktion för att verkligen kunna pressa priserna på eldrivna fordon. Gadkari menade också att nya nationella aktörer inom elbilsindustrin börjar prestera bra i jämförelse med de traditionella aktörerna.

Foto av Rathaphon Nanthapreecha från Pexels