Från byråd till presidentpalats — Stamkvinna blir Indiens yngsta president

Idag står det klart att den 64 år gamla före detta lärarinnan, Droupadi Murmu, blir Indiens nya president. Droupadi Murmu, som kommer från en så kallad stambefolkning i Odisha (Orissa) tillhör partiet BJP och kommer sväras in redan den 25:e juli 2022. Läs mer om Droupadi och det indiska presidentvalet här!

Vad är funktionen för presidenten i Indien?

Innan vi berättar mer om landets nya president kan det vara bra att kortfattat känna till vilken roll en president har i Indien. Presidenten i Indien är landets statschef och den nominella chefen för den verkställande makten i Indien. Presidenten fungerar också som överbefälhavare för de indiska väpnande styrkorna, precis som den svenska kungen var fram till 1975. 

Den indiska presidenten är i mångt och mycket utan reell makt, då den exekutiva grenen i indisk politik styrs av landets premiärminister. En bra sammanfattning av presidentens ansvarsområden återfinns på Wikipedia, som citeterar Bhimrao Ambedkar, ordförande för beredningskommittén för Indiens konstituerande församling:

” Enligt konstitutionsförslaget intar presidenten samma ställning som kungen enligt den engelska konstitutionen. Han är statschef men inte för den verkställande makten. Han representerar nationen men styr inte nationen. Han är nationens symbol. Hans plats i administrationen är en ceremoniell anordning på ett sigill genom vilket nationens beslut görs kända.”

Presidentämbetet skapades när den indiska republiken skapades och landets konstitution beslutades, den 26:e januari 1950, bara ett par år efter landets självständighet från britterna. Presidenten i landet väljs inte direkt av landets invånare utan av ett valkollegium som består av båda kamrarna i Indiens parlament och de lagstiftande församlingarna i var och en av Indiens stater och unionsterritorier. 

Vem är då Indiens nya president, Droupadi Murmu?

Indiens nye, eller egentligen näste president när detta skrivs (hon svärs in den 25:e juli 2022), är med sin blygsamma ålder på 64 år faktiskt den yngste presidenten i Indiens historia. Ingen av de 14 presidenterna innan har varit lika ung som Droupadi Murmu, och bara en har varit kvinna (Pratibha Patil var Indiens tolfte president mellan åren 2007 och 2012). Faktum är att Droupadi, född 20:e juni 1958, är den första indiska president som är född EFTER den indiska självständigheten i augusti 1947. Men det är inte bara hennes relativa ungdom och det faktum att hon är kvinna som gör hennes presidentskap så unikt, att hon är född i en stamfamilj i delstaten Orissa (numer Odisha) är något som har definierat hennes karriär, även om hon inte var född utan privilegier och politiska möjligheter.

Stambefolkningen i Odisha (Orissa) är bland de fattigaste befolkningsgrupperna i hela Indien, men även om Droupadi Murmu föddes i detta samhälle hade hon kanske lite tur. Både hennes pappa, och farfar innan det, var valda som sarpancher, vilket är ungefär ett byöverhuvud som valts in i en form av lokalt självstyre på bynivå i Indien. Detta byråd samlar in en viss form av skatter och fungerar som kontaktpunkt mellan byn och regeringen och innehar en hel del makt och respekt ute på den indiska landsbygden. Den politiska karriären för Droupadi var däremot inte direkt utan hon startade sitt yrkesliv som lärare och bland annat assisterande professor på Shri Aurobindo Integral Education and Research Institute i Rairangpur, Odisha.

Politisk karriär

År 1997 kunde Droupadi Murmu inte längre stå emot sitt politiska öde och blev medlem i det politiska partiet Bharatiya Janata Party, BJP, och blev sedermera också invald i bystyret i Rairangpur. Hon blev sedan minister för handel och transport i Orissas delstatsregering mellan 2000 och 2002, minister för fiskerinäring och djurresurser mellan 2002 och 2004. År 2015 intog hon kontoret som Jharkhands guvernör, den första kvinnan att göra så. Hon har sedan dess jobbat med rättigheter för Indiens stambefolkning, ett arbete hon vill fortsätta än idag.

Betryggande vinst

Hur gick det i valet då? Jo, slutligen kan vi säga att när rösterna räknats var vinsten minst sagt betryggande. Droupadi Murmu vann nämligen presidentvalet med inte mindre än 64% av rösterna. Hur presidentskapet utvecklas får vi kanske anledningar att återkomma till i framtidia artiklar!