Indiens största flytande solenergiprojekt i drift

Det största flytande solenergiprojektet i Indien är nu i full drift och bidrar nu med hela 100 MW till landets elnät. Projektet, Ramagundam Floating Solar PV, är lokaliserat på en sjö i Ramagundam i delstaten Telangana. Läs vidare för att se vad det är som gör flytande solenergiparker så bra.

Levererar 100 megawatt sedan midnatt den 1 juli 2022

Ramagundams flytande solenergipark sattes helt i drift vid midnatt den 1 juli 2022 och med dagens första solstrålar försågs elnätet i Telangana med ren energi från ett kraftverk som också står för andra positiva bieffekter. I och med den fulla lanseringen av detta projekt är den totala driften av flytande solenergikapacitet i södra Indien nu hela 217 MW. Det största flytande energikraftverket innan Ramagundam återfinns i Kayamkulam i Keral, ett kraftverk som levererar max 92 MW samt Simhadri i Andhra Pradesh som levererar 25 MW.

Nära halv miljon solcellsmoduler fördelat på 500 hektar är inte billigt

Det flytande solenergiprojektet vid Ramagundam är utrustat med avancerad teknik samt flera miljövänliga funktioner och är utspritt över en yta om 500 hektar. Parken är uppdelad i 40 block som vardera bidrar med 2,5 MW. De individuella blocken består av en flytande plattform som bär upp 11 200 solcellsmoduler. Varje individuell plattform har en växelriktare, transformator och HT-brytare. Solcellsmodulerna är monterade på flottörer som tillverkas av högdensitetspolyten. Kostnaden för projektet? Lite drygt fyra miljarder rupies.

Ren energi med flera miljöfördelar

Ur miljösynpunkt är den kanske den mest uppenbara fördelen minsta markbehov för de flytande kraftverken. Indien är ju som bekant ganska tätbefolkat och det kan vara svårt att få tag på stor mark utan att inskränka på bostadsområden eller känslig ekologisk miljö. Indien, likt många andra länder, har under senare år fått stora problem med vattenbrist, inte minst i södra Indien. Här hjälper de flytande solenergiparkerna med att minska avdunstningen av vatten från vattendrag, samtiditg som mindre av energin producerad av solcellerna måste gå tillbaka för att kyla ner dem. Bara den här parken beräknas reducera avdunstningen med ca 33 miljoner kubikmeter vatten per år. Vattenförekomsten under solcellsmodulerna hjälper till att bibehålla omgivningstemperaturen och förbättrar därigenom deras effektivitet och generering. 

Minskar koldioxidutsläppen

Den nya solcellsparken sägs kunna minska kolförbrukningen med ca 165 000 ton per år, vilket i runda slängar kan översättas till ett koldioxidutsläpp på 210 000 ton per år kan undvikas. Teoretiskt. I praktiken lider Indien av stora problem med underskott av energi så öppnandet av nya solcellsparker kommer i alla fall inte inledningsvis leda till nedstängda kolkraftverk, dessa byggs fortfarande också i stor omfattning, men det är i alla fall en bra början. 

Vad tycker du om solenergi och Indiens satsning på flytande kraftverk?