Indiens växande metronätverk

Indien är ett land med en snabbväxande befolkning och ekonomi vilket lett till ett ökat behov av effektiva transportlösningar. Metrosystemen, som kan liknas lite vid ett tunnelbanesystem, i Indien har spelat en viktig roll i att möta detta behov. 

Fakta om Indiens metrosystem

Idag har 16 indiska städer ett fungerande metrosystem. Det största systemet hittar vi i landets huvudstad, Delhi. Här finns inte mindre än 10 linjer, 255 stationer och 348 kilometer spår, något som är planerat att byggas ut till 472 kilometer inom kort.

Tunnelbanesystemen i Indien drivs inte av Indiska järnvägarna, utan av en separat uppsättning lokala myndigheter. Chennai MRTS och Hyderabad MMTS är däremot masstransitsystem som drivs av Indiska järnvägarna. 

Indiens tunnelbanenätverk är det fjärde längsta i världen, efter Kina, USA och Sydkorea. Ytterligare 568,15 kilometer av linjer är under uppbyggnad och kommer snart hjälpa till att lätta upp den kaotiska indiska trafiken.

För bättre luft i de indiska städerna

Metrosystemen i Indien är en viktig del av landets infrastruktur. De hjälper till att minska trafikstockningar, förbättra luftkvaliteten och främja ekonomisk tillväxt. Det är dock viktigt att komma ihåg att metrosystem inte är det enda alternativet för kollektivtrafik i Indien. Bussar, spårvagnar, rickshaws och taxi är också viktiga för att transportera människor i landets stora städer.

Historia och alternativ

Kolkata var först ut med en bana som invigdes 1984 och sträckan var då 3,4 kilometer lång med fem stationer. Idag har Kolkata 40 stationer fördelade över tre linjer som omfattar ungefär 47 kilometer. Trots att Kolkata var först ut har man halkat efter med utbyggnaden och har idag det femte mest omfattande metrosystemet i landet.  Delhis metrosystem öppnade 2002, och det är det största i Indien.

Förutom metrosystem finns det också andra alternativ för kollektivtrafik i Indien. Dessa inkluderar buss, spårvagn, rickshaw och taxi. Bussar är det vanligaste fordonet för kollektivtrafik i Indien, och de är ett relativt billigt sätt att resa. Spårvagnar är vanliga i vissa städer, till exempel Kolkata. Rickshaws är en typ av trehjuling som dras av en person eller ett djur. Taxis är ett bekvämare alternativ än buss eller rickshaw, men de är också dyrare.

De 10 mest trafikerade metrosystemen i Indien

Stad

Längd

Antal stationer

Resenärer (miljoner)

Delhi

298 kilometer

282 stationer

2 200

Mumbai

221 kilometer

302 stationer

2 000

Kolkata

160 kilometer

224 stationer

1 600

Chennai

128 kilometer

142 stationer

1 200

Bangalore

74 kilometer

61 stationer

600

Hyderabad

67 kilometer

53 stationer

500

Lucknow

33 kilometer

23 stationer

300

Pune

32 kilometer

23 stationer

300

Surat

40 kilometer

27 stationer

200

Kochi

25 kilometer

23 stationer

100

Metrosystemens betydelse

Metrosystemen i Indien spelar en viktig roll i intracitytransporten i de stora städerna. De är ett snabbt och effektivt sätt att resa inom stadskärnorna. Metrosystemen är också relativt billiga, med biljettpriser som vanligtvis ligger mellan 10 och 20 kronor.

Utbyggnaden av metrosystemen fortsätter

För närvarande är ytterligare 10 städer i olika stadier av planering eller konstruktion. Dessa städer inkluderar Ahmedabad, Kanpur, Nagpur och Indore.

Metrosystemens framtid

Metrosystemen i Indien är en viktig del av landets infrastruktur. De hjälper till att minska trafikstockningar, förbättra luftkvaliteten och främja ekonomisk tillväxt. Fler och fler städer funderar idag på att introducera metrolinjer där det är tekniskt möjligt.

Vad tycker du om Indiens växande Metro-nätverk? Har du rest med Metro i någon indisk stad? Kommentera nedan eller på vår facebook!