Indiska regeringen satsar på medicinsk- och hälsoturism

Indien har pratat allt mer om medicinsk turism under den pågående pandemin och tanken är att när väl världens turism öppnar upp igen ska man kunna få en del av denna viktiga sektor. National Medical & Wellness Tourism board bildades för att locka turister till såväl traditionell indisk läkekonst som modern västerländsk medicin. 

Viktiga punkter för utvecklingen av medicinsk turism till Indien

  • National Medical & Wellness Tourism Board bildades för att främja Medicinsk och så kallad Wellness-Turism
  • Ett utkast till nationell strategi och färdplan för medicinsk och hälsoturism har formulerats
  • "E-Medical Visa" har införts för för 166 länder
  • Bistånd som tillhandahålls inom ramen för marknadsutvecklingsbistånd (MDA) till sjukvård/hälsoturismleverantörer och centra
  • Medicinsk och hälsoturism marknadsförd på World Travel Mart (London), ITB, Berlin, Arabian Travel Mart etc.
  • Turistministeriet har vidtagit flera steg för att marknadsföra Indien som en destination för medicinsk- och hälsoturism.

Indisk hälsoturismnämnd

För att skapa och upprätthålla institutionella ramar för att främja medicinsk turism, hälsoturism, Ayurveda-turism, Yoga och liknande har ministeriet har bildat en nationell medicinsk och hälsoturismnämnd. Nämnden har turistministern som ordförande och en styrelse som ska arbeta som en paraplyorganisation för att främja detta segment av turism på ett organiserat sätt. Utöver klinisk medicin, ayurveda och yoga ska man också arbeta med andra läkekonster så som Unani, Siddha och Homeopati.

Nationell strategi utvecklas 

Turistministeriet har formulerat ett utkast till nationell strategi och färdplan för medicinsk- och hälsoturism. För att göra dokumentet mer omfattande har turistministeriet bjudit in flr feedback, kommentarer och förslag på utkastet av denna nationella strategi till andra ministerier och delstatliga regeringar och organ. För att balansera det statliga inflytandet har man även bjudit in branschintressenter till att bidra, kommentera och tycka till.

Reklammaterial för att främja hälsoturismen i Indien

Redan idag har myndigheterna tagit fram ett gediget material för att sprida information och locka turister från hela världen. Bland materialet finns broschyrer, CD -skivor och annat reklammaterial.

Primära målmarknader och kanaler

I ett första skede, men inte begränsat till, satsar man först på ett antal olika nyckelmarknader och kanaler där man tror det finns ett särskilt stort intresse. Dessa är i dagsläget bland annat:  World Travel Mart, London, ITB, Berlin, Arabian Travel Mart etc

Medicinska e-visa för snabba, enkla och billiga visum till Indien.

För att förenkla för medicinsk turism till landet har man även infört e-visa för denna grupp resenärer. Detta "E-Medical Visa" har införts för 166 länder och är giltigt för samtliga behandlingsmetoder som nämnts ovan.

Bistånd till medicinska- och hälsoorganisationer i Indien

Ministeriet för turism tillhandahåller ekonomiskt bistånd inom ramen för marknadsutvecklingsbistånd (MDA) till sjukvårdsleverantörer och hälsocenter som är ackrediterade av NABH. Dessa pengar kan användas för deltagande i medicinska och turistmässor, medicinska konferenser, hälsokonferenser, friskvårdsmässor och roadshows inom något av dessa områden.