Kameraövervakning på alla tåg och tågstationer i Indien

De nya moderna indiska tågvagnarna är redan utrustade med kameraövervakning i varje vagn, nu har tillstånd också getts för att installera kameror i alla andra tågvagnar. Dessutom har de indiska myndigheterna nu också gett tillstånd för kameraövervakning på landets alla tågstationer. 

Kameraövervakade tågstationer över hela Indien för kvinnors säkerhet

Indian Railways har godkänt nya regelverk för tillhandahållande av videoövervakningssystem med datorstödda system på alla landets tågstationer.  Övervakningssystemet, som är tänkt att öka kvinnornas säkerhet, ska installeras på 983 av landets stationer och finansieras av Nirbhaya Fund.

Enklare videoövervakning finns idag redan på 814 av Indiens tågstationer. För att påskynda utbyggnaden till alla stationer och införandet av Integrated Enquiry Response Management System (IERMS) har ansvaret nu delats upp mellan de olika järnvägszonerna och RailTel Corporation of India.

Nirbhaya Fund

Nirbhaya Fund är en fond som skapades av den indiska regeringen för att stödja kvinnor som utsatts för våld och våldtäkter. Pengarna ska också användas förebyggande och jobba med att skydda värdigheten och säkerställa kvinnors säkerhet i Indien. Nirbhaya, vilket betyder orädd, var pseudonymen för våldtäktsoffret i Delhi 2012. Våldtäkten i Delhi 2012 ledde till enorma protester i staden och i många andra delar av landet. Projektet har öppnat flera One Stop Centers, som ska hjälpa kvinnor som utsatts för våld, skapat hjälpsidor och hotlines och också, som i det här fallet, finansierat säkerhetshöjande åtgärder. 

Kameraövervakning på Indiens tågvagnar

Det indiska ministeriet för järnvägar har också godkänt planen på att installera kameror i alla tågvagnar. Redan idag har kameraövervakning installerats i 4141 tågvagnar. Kameraövervakning i järnvägsvagnarna är enligt den indiska regeringen ett måste då de rutter och områden som är kriminellt belastade är dynamiska ständigt förändras. Men  baserat på regelbunden analys identifieras sådana sårbara områden/järnvägar och effektiva förebyggande åtgärder ska sättas in  för att kontrollera brottslighet över sådana platser, menar järnvägsministeriet. 

Indisk statlig säkerhetskommitté för järnvägar

Vidare har en statlig säkerhetskommitté för järnvägar (SLSCR) bildats för alla indiska delstater och unionsterritorier, detta eftersom polisen som ansvarar över järnvägen är delstatlig och enbart har befogenheter över sin egen region. Kommitténs leds av respektive generaldirektör för polisen och ska ha regelbunden övervakning och granskning av järnvägens säkerhetsarrangemang.