Kol- och gruvindustrin bakom Indiens tillväxt?

I en tid då de flesta nationer lovar minskat beroende av fossilt bränsle finns det fortfarande rejält med plats för en snabbt växande kol-industri. Den indiska gruvnäringen bidrar kraftigt till en snabbt växande indisk ekonomi, om det fick vi veta mer under den nationella indiska konferensen om gruvor och mineraler i mitten av juli, 2022. 

Den indiska unionens inrikes- och samarbetsminister, Amit Shah, berättade att Indiens tillväxt på 8,2% för närvarande är en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Den indiska kol- och gruvsektorn är en kraftigt bidragande orsak till den nuvarande ekonomiska tillväxten. Amit Shah talade till den 6:e nationella konferensen om gruvor och mineraler som organiserades som en del av AKAM Iconic week-firandet av Gruvministeriet. 

Reformer i gruvindustrin mot korruption

De reformer som den nuvarande regeringen genomfört har resulterat i att eliminera djuprotad korruption som existerade i kolblockstilldelningar, om det berättade Amit Shah. Amit menade också att Indiens premiärminister alltid har gett högsta prioritet för att säkerställa reformer inom gruvsektorn så att den ytterligare kan bidra till den övergripande ekonomiska tillväxten i landet. Dessa reformer har resulterat i en anmärkningsvärd förbättring av kolproduktionen på hemmaplan, vilket lett till att importen minskat avsevärt. Gruvsektorn är av största vikt för att generera inkomster till stater och flera sysselsättningsvägar, tillade inrikesministern.

Konferensen kan leda till ytterligare reformer och ökad produktion

Kol- och gruvkonferens i Indien

Under konferensen talade också den indiska unionens minister för kol, gruvor och parlamentariska frågor, Pralhad Joshi, som menar att konklaven förväntas ge mycket användbar återkoppling för ytterligare reformer inom gruvsektorn. Den indiska kolproduktionen har ökat avsevärt från 577 miljoner ton 2014 till 817 miljoner ton. Den totala produktionen under nuvarande ekonomiska år kommer sannolikt att passera 920 miljoner ton indisk kol från indiska kolbrott. Men det finns många stora möjligheter för ännu högre produktionstakt. Målet är att auktionera ut så många som 500 mineralblock i slutet av 2024, sade ministern.

Lönsam gruvdrift belönas med fler licenser

Under konferensen delade den indiska regeringen ut priser till de delstater som presterat bäst inom Indiens gruvdrift. Priset är ett incitament till mineralrika stater för auktionering av mineralrättigheter. De indiska delstaterna Odisha, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Gujrat och Rajasthan tog hem det eftertraktade priset för excellens inom gruvsektorn.

Pris för hållbar gruvindustri

När ministern för kol, gruvor och järnvägar, Raosaheb Patil Danve, berättade om regeringens prestationer under de senaste åtta åren lyfte han också fram vikten av hållbar gruvdrift. Användningen av drönare och andra senaste tekniker kan också ge gruvindustrin ett lyft. För att prisa den som arbetat bäst med hållbar gruvdrift delades priser för 5-stjärniga gruvor, åren 2020-21, ut. National Geo Science Awards-2019 för bidrag inom området grundläggande/tillämpad geovetenskap, gruvdrift och allierade områden delades också ut under konferensen.

Foto av Kelly: https://www.pexels.com/es-es/foto/sucio-construccion-industria-metal-6595788/

Nyhetsämne