Konflikter mellan människa och natur i Kerala

Konflikter mellan människor och vilda djur är ett växande problem i Kerala, en region som kämpar med frekventa intrång av vilda djur i mänskliga bosättningar. Denna fråga har blivit särskilt framträdande i Idukki-distriktet, där invånare står inför faror från vilda djurattacker. Med en ökning av sådana incidenter, särskilt under den brännande sommarsäsongen, har det blivit en angelägen fråga för regeringen att hantera.

Bakgrund till konflikten

Kerala har en rik historia och ett komplext ekosystem som bidrar till dessa konflikter. Bandipur National Park, belägen i grannstaten Karnataka, är en del av Nilgiri Biosphere Reserve och hem för Indiens näst största tigerpopulation. Parkens närhet till Kerala bidrar till den frekventa förekomsten av vilda djur i mänskliga områden. Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, en forskningsinstitution i Coimbatore, är en annan viktig aktör i regionen som arbetar med att bevara Indiens biologiska mångfald.

Flera nya initiativ

För att hantera dessa konflikter har olika initiativ tagits, inklusive skapandet av tidiga varningssystem för att förhindra konflikter mellan människor och vilda djur. Effektiviteten hos olika barriärer som elefantbevisade stängsel har också utforskats, med innovativa lösningar som bikupsstängsel som visat sig vara både effektiva och kostnadseffektiva.

Vad är då ett bikupsstängsel? 

Bikupsstängsel är en innovativ metod som används för att förhindra konflikter mellan människor och elefanter, särskilt i områden där traditionella stängsel inte har varit effektiva. Denna typ av stängsel utnyttjar elefanternas naturliga rädsla för bin. Stängslet består av bikupor eller imitationer av bikupor som hängs upp längs med stängslets linje. När elefanter försöker passera stängslet och stöter på dessa bikupor, provoceras bina och deras surrande ljud samt risken för stick avskräcker elefanterna från att fortsätta.

Miljövänligt och kostnadseffektivt

Denna metod har visat sig vara både miljövänlig och kostnadseffektiv, och den erbjuder ytterligare fördelar såsom produktion av honung och pollinering av lokala grödor. Bikupsstängsel är ett exempel på hur traditionell kunskap och modern forskning kan kombineras för att skapa hållbara lösningar på konflikter mellan människor och vilda djur. Det är en kreativ lösning som bidrar till bevarandet av vilda djur samtidigt som det skyddar människors liv och egendom.

Kompensation till indiska bönder

Ex-gratia-betalningar har införts som en form av kompensation för de som drabbats av vilda djur, med syftet att minska konflikterna och ge snabbt stöd till offren. Dessa åtgärder är i linje med Wild Life (Protection) Act från 1972, som tillåter jakt på vilda djur i vissa fall, som när de blir farliga för människoliv eller egendom.

Genom att förstå och hantera dessa konflikter kan Kerala och dess grannregioner arbeta mot en mer harmonisk samexistens mellan människor och vilda djur.