Kraftig minskning av Goas internationella turister

Goa är en av Indiens mest populära turistdestinationer, känd för sina vackra stränder, färgglada kultur och läckra mat. Men hur har Goa återhämtat sig efter den globala pandemin som har drabbat resebranschen så hårt?

Krisande turism efter pandemin

Enligt statistik från delstatens turismdepartement har antalet utländska turistbesök i Goa minskat kraftigt under pandemiåren 2020 och 2021, men börjat återhämta sig under 2022 och 2023. År 2018 hade Goa 934 000 utländska turister, vilket ökade marginellt till 937 000 under 2019. Men år 2020 sjönk siffran till drygt 300 000, en minskning med 67,66 procent jämfört med föregående år. År 2021 var situationen ännu värre, med endast 22 000 utländska turister, en minskning med 92,74 procent mot föregående år. År 2022 började man så sakta återhämta sig och tog emot 175 000 utländska turister, en tillväxt på 695,45 procent. Under 2023, mellan januari och november tog den gröna lilla delstaten emot drygt 400 000 utländska turister, något som innebär en rejäl uppgång från året innan men fortfarande långt ifrån glansdagarna innan pandemin.

Goa har tappat hälften av de internationella turisterna efter pandemin

Trots denna återhämtning har Goa fortfarande bara ungefär hälften så många utländska turister under 2023 som innan pandemin. Detta har haft en stor inverkan på delstatens ekonomi och sysselsättning, eftersom turismnäringen bidrar med cirka 16 procent av delstatens BNP och skapar jobb för över 250 000 människor.

Vad gör den indiska regeringen?

För att stödja turismnäringen, som har lidit mycket av pandemin, har delstatens regering infört flera åtgärder och initiativ. Ett av dem är “Turisthandelsstöd (Räntesubvention för rörelsekapital) Scheme 2021”, som syftar till att stödja små och medelstora företag i turistbranschen genom att subventionera rörelsekapitallån för en period av sex månader. Enligt detta system kan turistföretag få återbetalning av ränta upp till maximalt 5 procent på rörelsekapitallån upp till högst 2,5 miljoner rupier för sex månader i ett enda krav. Det maximala beloppet som regeringen betalar per berättigad enhet är 62 500 rupier, och det maximala antalet förmånstagare som omfattas av systemet är 800. Alla registrerade hotell och boenden i kategori B, C och D samt rese- och turistoperatörer är berättigade till förmånen av detta system.

Internationellt charterstöd

Ett annat initiativ är “Internationellt charterstöd (befrielse från landningsavgifter) Scheme 2021”, som syftar till att ge lättnad i landningsavgifterna för internationella charterflyg till Goa för att locka fler charter genom att minska kostnaderna. Enligt detta system kan charterföretag få återbetalning upp till maximalt 100 000 rupier per internationellt charterflyg på landningsavgifter exklusive GST på Dabolim flygplats, Goa under perioden för systemet. Detta system var i kraft från oktober 2021 till mars 2022.

Marknadsföring av Goa

Dessutom vidtar turismdepartementet alla möjliga lagstadgade, rättsmedel och förebyggande åtgärder för att säkerställa ökning av turisttrafiken i delstaten. Som en del av marknadsföringskampanjen deltar delstatens turismdepartement tillsammans med resebranschen i viktiga internationella och inhemska resemässor och utställningar. Dessutom organiseras också så kallade ”Road Shows” på internationella och inhemska marknader. Departementet trycker och distribuerar broschyrer på flera internationella språk samt engelska. För att skapa medvetenhet om turismen i delstaten har man också annonserat i olika nationella och internationella tidskrifter, tidningar etcetera. Dessutom släpps också annonser i nationella och internationella Tv-kanaler på engelska och lokala ett flertal lokala språk.

Hur effektiva är den indiska regeringens satsningar?

Goas turism har visat sig vara motståndskraftig och anpassningsbar i svåra tider, men det finns fortfarande många utmaningar och osäkerheter som väntar. Hur effektiva är delstatens åtgärder och initiativ för att stödja turismnäringen? Hur påverkas Goa av den nationella och globala situationen när det gäller pandemin, klimatförändringar och politik? Hur kan Goa bevara sin unika kultur, natur och identitet i en alltmer konkurrensutsatt och föränderlig värld? Dessa är några av de frågor som Goa turism måste ta itu med för att fortsätta vara en attraktiv och hållbar destination för utländska turister.

Har du rest till eller planerar en resa till Goa? Kommentera gärna nedan!
 

Nyhetsämne