Kvinnliga vattenkrigare ska ge bättre dricksvatten i Indien

Vatten tillhör livets absoluta måsten och kvalitén på detsamma är en avgörande faktor för människors hälsa. Att ge kvinnor möjlighet att övervaka vattenkvaliteten på lokalsamhällsnivå med hjälp av Field Test Kits (FTKs) är nu ett prioriterat område i den indiska regeringens arbete för vatten, Jal Jeevan Mission.

Rent vatten – en livsnödvändighet

Kvalitén på dricksvattnet i samhället har en stor inverkan på folkhälsan och i dagsläget är det främst de indiska myndigheterna som ansvarat för att övervaka vattenkvalitén i landet. Nu görs delvis ett annat vägval på den indiska landsbygden där de offentliga medlen har än större problem att nå ut än i storstäderna. Nu satsas på ett partnerskap mellan kvinnor i lokalsamhället och den indiska regeringens vattensamordnare. 

Inte bara flytt undan ansvar?

Det nya tillvägagångssättet sägs inte vara ett sätt att fly eller flytta ansvaret från den indiska regeringen, men det ska ses som ett sätt att avmystifierat tron att vattenkvalitetshantering bara är en domän för vatteningenjörer. Med korrekt guidning och undervisning kan de lokala samhällena hjälpa till för att försäkra sig själva om att vattnet de dricker är säkert för konsumtion. 

Månadslång kampanj i Odisha (Orissa)

Departementet för landsbygdsvattenförsörjning och sanitet (RWS & S), Odisha (Orissa), genomförde en månadslång kampanj från 1 till 30 november 2020 för att testa 400 000 vattenkällor så som handpumpar, rörbrunnar, grävbrunnar och leveranspunkter. Testerna gjordes tillsammans med lokala självhjälpsgrupper som därför också kunde förbättra sina färdigheter. Medlemmarna i självhjälpsgrupperna samlade in vattenprover och genomförde testet i närvaro av de som bor i lokalsamället. Hittades några föroreningar i vattnet varnades vattenbrukarna och ett vattenprov för att minimera risk av hälsoproblem. Alla vattenprov som visade kontaminering skickades också till laboratorium där bakteriologiskt eller kemiska föroreningar kunde bekräftas.

Över 23 000 inblandande från lokalbefolkningen

Kvinna testar vatten på landsbygden i Indien

Programmet hjälpte även de minst läs- och skrivkunniga, i områden som Malkanagiri, Nawarangpur och Sundergarh, att testa vattenkällor med fälttestsatser. En stor utmaning var att utföra och säkerhetsställa testerna under den pågående COVID-19-pandemin. 12 000 egenföretagande mekaniker (SEM) och mer än 11 000 medlemmar av kvinnliga självhjälpsgrupper utbildades och försågs med 7 000 fälttestsatser för att fungera som vattenkrigare, som de kallas av den indiska staten. State Water Testing Laboratory of RWS & S i Odisha skapade en resurspool med 105 laboratorieassistenter och 314 junioringenjörer. Dessa resurspersoner är drivkraften i mentorskapet för SEM och SHG i vattenkvalitetsarbetet.

300 000 vattenkällor testade av vattenkrigare

Som ett resultat av samarbetet testades 300 000 vattenkällor av dessa vattenkrigare under månaden. Nu har avdelningen en grupp på 11 tusen skickliga kvinnor för att utföra bakteriologiska tester två gånger och kemiska tester en gång om året. Detta initiativ förväntas att inspirera många kvinnor att ta steget till att ta en roll i dricksvattensektorn i Indien.