Leopardens status i Indien: Stabil trots utmaningar

En ny rapport från National Tiger Conservation Authority (NTCA) visar att Indiens leopardpopulation är stabil, med en uppskattning på 13 874 individer. Detta trots utmaningar som habitatförlust, människa-vilddjurskonflikter och tjuvjakt. Rapporten, den femte i ordningen, ger värdefull information om dessa mystiska katters status och de hot de står inför.

Stabilitet och regionala variationer av leoparden

Leopardpopulationen i Indien har inte förändrats nämnvärt sedan 2018, med en stabil population i Centralindien och en viss nedgång i Shivalik-bergen och Gangesslätten. Madhya Pradesh har den största populationen, följt av Maharashtra, Karnataka och Tamil Nadu.

Betydelsen av skyddade områden i Indien

Skyddade områden, som tigerreservat, spelar en avgörande roll för att bevara leopardpopulationer. Nagarjunasagar Srisailam i Andhra Pradesh, Panna i Madhya Pradesh och Satpura i Madhya Pradesh har de högsta leopardpopulationerna.

Utmaningar och samarbete

Leopards överlevnad utanför skyddade områden kräver åtgärder för att minska människa-vilddjurskonflikter och skydda habitat. Samarbete mellan myndigheter, naturvårdsorganisationer och lokalbefolkningen är avgörande för att bemöta dessa utmaningar.

Statistik

Total population: ca 13 874 (intervall: 12 616 – 15 132)

Största population

  1. Madhya Pradesh - 3 907 (2018: 3 421)
  2. Maharashtra - 1 985 (2018: 1 690)
  3. Karnataka - 1 879 (2018: 1 783)
  4. Tamil Nadu - 1 070 (2018: 868)

Positiva aspekter

Rapporten visar Indiens starka engagemang för att bevara biologisk mångfald. Samarbetet mellan olika aktörer ses som en förebild för andra länder.

Slutsats

Rapporten ger en positiv bild av leopardbevarandet i Indien, men visar också att arbetet måste fortsätta för att säkerställa en hållbar framtid för dessa fascinerande djur.

Den indiska leopardpopulation i Indiens samtliga delstater

DelstatPopulation2018 PopulationFörändring
Madhya Pradesh39073421+14.2%
Maharashtra19851690+17.4%
Karnataka18791783+5.4%
Tamil Nadu1070868+23.4%
Kerala570552+3.3%
Uttarakhand652596+9.4%
Rajasthan721624+15.5%
Andhra Pradesh569532+7.0%
Chhattisgarh722651+10.9%
Jharkhand5143+18.6%
Telangana297263+12.9%
Assam7467+10.4%
Nagaland00N/A
Mizoram00N/A
Goa7764+20.3%
Odisha568518+9.7%
Gujarat10084+19.0%
Bihar8672+19.4%
West Bengal144128+12.5%
Haryana1814+28.6%
Jammu & Kashmir3127+14.8%
Himachal Pradesh4338+13.2%
Punjab1814+28.6%
Northeast India349323+8.0%
Shivalik Hills11091253-11.5%
Western Ghats35963414+5.3%
Central India88208071+9.2%
Totalt1387412852+8.0%

Läs mer!