Nu får Indiens biografer och teatrar öppna till 100%

Att Indiens regering nu anser att smittspridningen i landet är under så pass stor kontroll att landets biografer nu får ta emot 100% beläggning kan vara ett tecken på ljusare tider. Indien var tidiga med att införa väldigt hårda restriktioner i landet och införde periodvis nära hundraprocentiga nedstängningar i samhället. Nu har man kommit så långt att regeringen anser att biografer, om än med sanitära protokoll, får visa film med fulla salonger. Kan resor till landet snart tillåtas?

Goda nyheter för indiska film- och teaterälskare

Den indiska unionsministern Prakash Javadekar släppte idag ett förnyat operationsförfarande för landets biografer med förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av Covid-19. I tillkännagivandet sade ministern att biografer nu får fungera med hundra procents kapacitet. Sanering av biografer och Covid-19-protokoll måste genomföras enligt regeringens riktlinjer. På biograferna kommer även mat och snacks få säljas från båsen.

Coronabegränsningar på väg att ta slut

Den indiska ministern menade också att landet nu är i ett läge där de begräsningar som införts på grund av Covid-19 nu är på väg att ta slut. Undantag kan dock göras i speciella smittskyddszoner samt lokalt om de lokala styrena har speciella skäl.

Riktlinjerna

Besökarna av teatern eller biografen måste bära ansiktsmask under hela besöket, förutom när denne förtär mat, snacks eller dryck. I gemensamma utrymmen utanför salongen måste alla besökare hålla social distansering på minst 180 cm. Man får inte heller spotta i de publika utrymmena. 

Alla besökare kommer kontrolleras för feber, separata in- och utgångar uppmuntras för att minska trängsel samt att biograferna bör ha längre tider mellan visningarna för att minska antalet personer på platsen under ett och samma tillfälle.

Betalning av biljetter och förtäring bör ske digitalt, anser myndigheterna. Dessutom bör man hålla flera kassor ingång och under längre tider för att även på detta sätt minska trängsel. 

Sanering av salonger mellan varje visning är också ett sätt att minska risken för smittspridning. Räcken, handtag och andra ytor som människor kan komma i kontakt med ska saneras efter varje visning.

Läs mer

Du hittar alla riktlinjer i denna PDF 

Bild av Antoine Taveneaux - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24128645