Ny arbetsgrupp ska övervaka gepardernas utveckling i Indien

En ny så kallad ”Task Force” är tillsatt för att övervaka de nyintroducerade afrikanska geparderna i Indien, detta efter att geparden varit utdöd i Indien sedan sjuttio år. Arbetsgruppen ska granska framstegen och övervaka anpassningen och hälsotillståndet hos de nya geparderna.

Ministeriet för miljö, skog och klimatförändringar har skapat en arbetsgrupp för att övervaka introduktionen av geparder i Kuno nationalpark, Madhya Pradesh och andra lämpliga utsedda områden i Indien. National Tiger Conservation Authority (NTCA) ska underlätta arbetet för Cheetah Task Force och ge all nödvändig hjälp. 

Två års arbete på plats

Arbetsgruppen för gepardernas utveckling i Indien ska vara i drift under en tvåårsperiod och kan, vid behov, utse en underkommitté för att regelbundet besöka gepardernas introduktionsområde när och var de vill.

Fler rovdjur ger bättre biologisk mångfald

Indiens återintroduktion av vilda geparder är en utgångsmodell för återställning av ursprungliga habitat för geparder och deras biologiska mångfald. Modellen ska bidra till att hejda den snabbt försämrade biologiska mångfalden i Indien. Att återintroducera ett topprovdjur återställer en historisk evolutionär balans, vilket resulterar i kaskadeffekter på olika nivåer i ekosystemet. Att återföra geparden förväntas få viktiga bevarandeeffekter. 

Geparder leder till snabbare antiloper och gaseller

Till exempel är det bland annat tack vare geparden som den evolutionära naturliga urvalskraften format de indiska antilopernas och gasellernas höga hastighet. Genom att återintroducera geparden räddas inte bara dess byten, som består av vissa hotade arter, utan även andra hotade arter i gräsmarkerna och de öppna skogarnas ekosystem, några av vilka är på väg att dö ut.

Arbetsgruppen för gepardens bevarande har bildats för att:

Granska, framsteg och övervaka hälsotillståndet för geparderna i Indien, underhåll av karantän- och inneslutningar för mjuk utsläppning, skyddsstatus för hela området. De ska också övervaka efterlevnad av de definierade protokollen av skogs- och veterinärtjänstemän och ge råd om introduktion av gepard i Indien till Madhya Pradesh Forest Department. Slutligen ska de också övervaka geparderna med avseende på övergripande hälsa, beteende och deras underhåll. 

Några av de viktigaste punkterna i programmet är:

 • att kontrollera de nya gepardernas jaktfärdigheter och anpassning till de indiska bytesdjuren i Kuno National Park.
 • att övervaka utsläppet av gepard från karantän till mjuka inhägnader och sedan till gräsmark och öppna skogsområden.
 • att öppna gepardens nya habitat för ekoturism och föreslå bestämmelser i detta avseende.
 • att föreslå och ge råd om utveckling av turisminfrastruktur i utkantsområdena till Kuno nationalpark och andra skyddade områden.
 • att regelbundet interagera de lokala samhällena runt gepardens habitat för att öka deras medvetenhet och även engagemang i skyddet av geparder i synnerhet och området i allmänhet.

 Arbetsgruppen för gepardens bevarande i Indien består av

 • Huvudsekreterare (skogar), Madhya Pradesh
 • Huvudsekreterare (turism), Madhya Pradesh
 • Chefskonservator för skogar och chef för skogsstyrkan, Madhya Pradesh
 • Chefskonservator för skogar (vilda djur) och chefsvårdare för vilda djur, Madhya Pradesh
 • Alok Kumar, Retd. Chefskonservator för skogar (vilda djur) och chefsvårdare för vilda djur, Madhya Pradesh
 • Dr. Amit Mallick, generalinspektör, NTCA, New Delhi
 • Dr. Vishnu Priya, forskare, Wildlife Institute of India, Dehradun
 • Abhilash Khandekar, ledamot MP SBWL, Bhopal
 • Subhoranjan Sen, APCCF- Wildlife – Member Convenor
Vill du läsa mer om Indiens nya gerparder finner du flera av våra tidigare artiklar nedan.