Regeringen i Indien vill införa en 100 procent grön logistik- och kollektivtrafik

Den indiska unionens minister för vägtransporter och motorvägar, Nitin Gadkari, berättade nyligen att den indiska regeringen åtagit sig att ta landets kollektivtrafik och logistik till 100% gröna och rena energikällor. Under ett symposium för internationell bilteknik berättade Gadkari att Indiens nationella mission om vätgasdrivna fordon, som landets premiärminister lanserade nyligen, ska utveckla vätgasteknik till transportsektorns gagn. Missionen ska göra Indien ledande inom produktion och användning av miljövänlig vätgasdrift.

Överskottsel till vätgas

Den indiska ministern menar att 70% av produktionskostnaderna för grönt väte kommer från kostnaden av elektricitet. Överskotts-el från förnybara energikällor kan därför helt förändra de ekonomiska förutsättningarna för produktion av grönt väte. Vidare menade han  att grönt väte är att betraktas som framtidens bränsle och att det är det enda bränslet som kan hjälpa oss att uppnå uppdraget ”Noll koldioxidutsläpp”.

Vision driven av 75 års självständighet

Nitin Gadkari sa att detta år är speciellt eftersom det markerar början på firandet av 75 års självständighet i Indien. Han sa att “vi marscherar med vår vision ledd av premiärminister Shri Modi Ji med fokus på att bli AtmaNirbhar (självständiga) inom alla sektorer”. Gadkari sa att vår automobilindustri är Indiens stolthet och han var säker på att det kommer att ta Indiens tillverkning mot nya höjder, som inte bara matchar utan också överskrider internationella standarder. 

Produktionslänkade incitament

Ministern sade att det nyligen lanserade systemet för produktionslänkade incitament syftar till att öka ”avancerade fordonstekniska produkter” i den indiska automobilindustrin som hjälper till att minska utsläppen av fossila bränslen. Gadkari sa att regeringen förväntar sig att systemet ska leda till en nyinvestering på mer än 400 miljarder rupies och skapa ytterligare 750 000 nya jobb inom sektorn.

Rätt tillfälle att investera i grön teknologi

Den indiska ministern menar att det är absolut nödvändigt att nu investera i kostnadseffektiva, föroreningsfria och inhemska transportlösningar för Indiens kollektivtrafik och vägtransporter. Indiens beroende av importerad råolja måste minskas.

Flexfuel

Gadkari sa att Indien också planerar att införa flex-fuel-fordon som möjliggör drift av fordonen på 100% etanol och bensin. Han sa att Flex-motorbaserade fordon redan körs i USA, Brasilien och Kanada. Tekniken är lättillgänglig, och det är bara en tidsfråga landet tar det språnget som kommer att förändra transportlandskapet i Indien för alltid.

Nollvision—Vägsäkerhet i Indien

Utöver den gröna omläggningen av landets trafik nämnde ministern också landets trafiksäkerhetsläge. Transportministeren sa att säkerheten på indiska vägar behöver förbättras eftersom 150 000 människor dör årligen på indiska vägarn från inte mindre än en halv miljon olyckor. För att förbättra säkerheten på de indiska vägarna vill han införa en nollvision likt den i många europeiska länder.