Turismen i Indien har möjligheten att skapa flest arbetstillfällen av alla sektorer

Indiens minister för kultur och turism, G. Kishan Reddy, talade nyligen under “E-Conclave- Resilience och The Road to Recovery” där han sa sa: ”Turismen har alltid varit en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt i landet. År 2019 bidrog industrin med 194 miljarder USD till den indiska ekonomin och skapade cirka 40 miljoner jobb, vilket är 8% av dess totala sysselsättning.” Han menade vidare att turismen i Indien har en av de högsta jobbskapande potentialerna inom alla sektorer i landet.

Turismen — grundläggande pelare för ekonomisk utveckling i Indien

Ministern menade att turism inte bara handlar om attraktiva destinationer och fritidsaktiviteter, utan har framstått som en av de grundläggande pelarna för ekonomisk utveckling och har en av de högsta jobbskapande potentialerna inom alla sektorer. "För 1 miljon i investeringar kan turismen ge 78 jobb, jämfört med bara 45 jobb i tillverkningssektorn". Ministern sade också att turistnäringen är unik i sin inverkan på ett land eftersom den inte bara fungerar som en massiv tillväxtmotor utan också förbättrar nationens mjuka kraft.

Turismen i COVID-19s skugga

Under sin medverkan lade han även till att den plötsliga COVID19-pandemin har kastat oöverträffade utmaningar för turistnäringen. Det finns därför ett behov av att förnya och tänka nytt inom rese-, turism- och besökssektorn. Han ville givetvis också lyfta fram premiärminister Narendra Modi för att han uppmanade alla indier att främja inhemsk den turism. Reddy berättade att "under sitt tal på 73: e självständighetsdagen uppmanade premiärminister Shri Narendra Modi alla Indier att besöka 15 destinationer i Indien år 2022,  vilket skulle utveckla turistsektorn inom vårt land".

Åtgärder från det indiska turistministeriet

Han tillade att turistministeriet har vidtagit en rad åtgärder för att öka turismen och uppmuntra investeringar inom turistsektorn. "Ministeriet interagerar ständigt med experterna och intressenterna för att få sektorn att återvända och ta itu med utmaningarna", avslöjade han. Slutligen hyllade ministern ministeriets ansträngningar under lockdown för sitt initiativ av "Dekho Apna Desh" som höll turismens anda vid liv.